Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Law
Business School
School of International Studies
School of Information
School of Mathematics
School of Life Science
College of Light Industry
Institute of Population Research
College of Communication
College of Philosophy and Public Administration
School of Journalism and Communication
School of Pharmaceutical Science
College of Chemistry
School of History
Asia-Australia Business College
School of Physics
School of Art
School of Economics
School of Innovation and Entrepreneurship
Sunwah International Business School
School of Marxism
College of Foreign Studies
School of Environmental Sciences
College of Liberal Arts
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home > Faculty > College of Law > Content
 

Teachers

JIAO Shumin     GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng    
ZHENG Ying     ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun    
WANG Yingming     WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu    
ZU Wei     ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong    
ZENG Xiangrui     DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu    
TONG Lianfa     REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,    
GAO Lanjun     GAO Ning     HOU Xiaolei     LIU Dawei    
LIU Yang     LI Yan     LI Zhuo     LU Jun    
SHI Ying     TANG Yufeng     XU Yang     YANG Ming    
YAO Xu     ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


ZHANG Ti
2016-12-02 09:36  

ZHANG Ti, Associate Professor of Law School, Liaoning University , Economic Law, in the recent five years,1.Zhang Ti, Xu Yang, Concept and Framework of Victim-Offender Mediation. [J]Social Science , 2008,2.Zhang Ti, Legal Means to the Feasibility Evaluation of Coordinate Labor Relations. [J]Liaoning Administrators College of Police and Justice, 2013(03),

1. Zhang Ti (Associate editors), Labor and Social Security Law, China Economic Science Press, 2012(12)

2. Zhang Ti (Associate editors), Social Insurance Law Theory and System Innovation, China law Press, 2012(12)

Email: sy_luckzt@163.com

Tel: 86-024-62602408

Previous: ZHENG Ying
Next: YAN Hai
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China