Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home>>Faculty>>College of Law>>Content
 

Teachers

JIAO Shumin     GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng    
ZHENG Ying     ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun    
WANG Yingming     WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu    
ZU Wei     ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong    
ZENG Xiangrui     DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu    
TONG Lianfa     REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,    
GAO Lanjun     GAO Ning     HOU Xiaolei     LIU Dawei    
LIU Yang     LI Yan     LI Zhuo     LU Jun    
SHI Ying     TANG Yufeng     XU Yang     YANG Ming    
YAO Xu     ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


DU Jiahua
2016-12-02 09:37  

Prof. DU Jiahua, has been committed to Civil Law and Intellectual Property Law, she has engaged in lecturing and researching and has done her work very well. She has published " The Effectiveness of the Contract of Transferring Common Stocks that without the Consent of One Party of the Couples ", " The Analysis on the Effectiveness of Transferring the Defective Equity ", " The Theoretical Obstacles Criticism of China's of Establishment of Punitive Compensation System ". As for the effectiveness and the application of punitive damages in infringement compensation, suggests that the criteria for judging the validity of the joint equity transfer contract without the consent of one party may include "the basic elements of the contract and the special requirements of the contract".

Email: 13332409986@126.com

Tel: 86-024-62602408

Previous: GUO Jie
Next: LI Lifeng
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China