Home  About LNU  News  Research  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home>>Faculty>>College of Law>>Content
 

Teachers

ZHANG Yue     YAO Yu     YANG Honglei     WANG Zhiquan    
WANG Xiaobin     WANG Chunzi     QUAN Ji     PIAO Daxian    
MENG Xing     LIU Jiaqi     JIANG Xin     GUO Jinliang    
FAN Miao     CHEN Duowang     CAO Li     JIAO Shumin    
GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng     ZHENG Ying    
ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun     WANG Yingming    
WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu     ZU Wei    
ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong     ZENG Xiangrui    
DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu     TONG Lianfa    
REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,     GAO Lanjun    
GAO Ning     HOU Xiaolei     HAN Yingfu     LIU Dawei    
LIU Yang     LI Yan     LI Zhuo     LU Jun    
SHI Ying     TANG Yufeng     XU Yang     YANG Ming    
YAO Xu     ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


XU Yang
2016-12-02 09:41  

Dr. XU Yang, professor in Liaoning University Law School, engaged in the basic theory research of criminal procedure law for many years, published articles as The Retrial on Account of Public Opinion: the Dilemma and Way out of Judicial Decision Making, The Failure of the Mechanism of Innocent in the Criminal Proceedings and the Countermeasures, The Normative Significance of Procedures Legal Principles to Criminal Justice, etc. To resolve the risk of public opinion in criminal cases, she proposes to strengthen the communication mechanism between judiciary and society, and improve the credibility of judiciary. In allusion to the prevention of unjust cases, she proposes to expand the innocent export at the institutional level, improve the recognition ability for “highly suspected unjust cases”in program discretion, and block the operation of the unjust case in the program timely. In the research of methodology, the research method in law dogmatic which is the connected application of theories, rules and cases is her advocacy in the criminal procedure law. Those frontier researches in the field of criminal procedure caused great repercussion.

Email: leiczy@163.com

Tel: 86-024-62602408

Previous: YANG Ming
Next: TANG Yufeng
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China