Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home>>Faculty>>College of Law>>Content
 

Teachers

JIAO Shumin     GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng    
ZHENG Ying     ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun    
WANG Yingming     WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu    
ZU Wei     ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong    
ZENG Xiangrui     DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu    
TONG Lianfa     REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,    
GAO Lanjun     GAO Ning     HOU Xiaolei     LIU Dawei    
LIU Yang     LI Yan     LI Zhuo     LU Jun    
SHI Ying     TANG Yufeng     XU Yang     YANG Ming    
YAO Xu     ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


XU Yang
2016-12-02 09:41  

Dr. XU Yang, professor in Liaoning University Law School, engaged in the basic theory research of criminal procedure law for many years, published articles as The Retrial on Account of Public Opinion: the Dilemma and Way out of Judicial Decision Making, The Failure of the Mechanism of Innocent in the Criminal Proceedings and the Countermeasures, The Normative Significance of Procedures Legal Principles to Criminal Justice, etc. To resolve the risk of public opinion in criminal cases, she proposes to strengthen the communication mechanism between judiciary and society, and improve the credibility of judiciary. In allusion to the prevention of unjust cases, she proposes to expand the innocent export at the institutional level, improve the recognition ability for “highly suspected unjust cases”in program discretion, and block the operation of the unjust case in the program timely. In the research of methodology, the research method in law dogmatic which is the connected application of theories, rules and cases is her advocacy in the criminal procedure law. Those frontier researches in the field of criminal procedure caused great repercussion.

Email: leiczy@163.com

Tel: 86-024-62602408

Previous: YANG Ming
Next: TANG Yufeng
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China