Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home>>Faculty>>College of Law>>Content
 

Teachers

ZHANG Yue     YAO Yu     YANG Honglei     WANG Zhiquan    
WANG Xiaobin     WANG Chunzi     QUAN Ji     PIAO Daxian    
MENG Xing     LIU Jiaqi     JIANG Xin     GUO Jinliang    
FAN Miao     CHEN Duowang     CAO Li     JIAO Shumin    
GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng     ZHENG Ying    
ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun     WANG Yingming    
WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu     ZU Wei    
ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong     ZENG Xiangrui    
DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu     TONG Lianfa    
REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,     GAO Lanjun    
GAO Ning     HOU Xiaolei     HAN Yingfu     LIU Dawei    
LIU Yang     LI Yan     LI Zhuo     LU Jun    
SHI Ying     TANG Yufeng     XU Yang     YANG Ming    
YAO Xu     ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


ZHANG Yunpeng
2016-12-02 09:42  

Dr. ZHANG Yunpeng, professor of Law school in Liaoning University, master supervisor in Litigation. She got PhD of Punishment law from Jilin University in 2007, master’s degree of law from criminal procedural in Zhongnan Economics and Law University in 2000 and bachelor’s degree of laws in Department of Politics and Law from Liaoning Normal University in 1997. Since 2000 she has been assistant, lecturer, associate professor and professor of Law School, Liaoning University and has published more than 30 papers on “law”, “Science of Law”, “Modern Law Science”, “Contemporary Law Review” etc. Three of monographs, co-written treatise or textbook have been published by Law Press · China, People's Public Security University press · China etc.

Prof. Dr Zhang has participated in a research program funded by the National Social Science Foundation of China and has also participated five of research projects funded by the Provincial Social Science Foundation of Liaoning. She has got the third prize of the first session of the selection of Outstanding scientific research results of the criminal procedure law of young and middle-aged teachers of China, the third prize of the Achievement in Philosophy and Social Science (2005-2006) of Liaoning province.

From September 2009 to August 2010,Prof. Dr. Zhang has served as visiting scholar in Law School of Seoul National University. From September 2012 to July 2013, she has served as visiting scholar in Criminal Law Science Research Institute of Beijing Normal University.

Email: beiming1974@163.com

Tel: 86-024-62602408

Previous: ZHAO Bingui
Next: YANG Ming
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China