Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Life Science
Position: Home>>Faculty>>School of Life Science >>Content
 

Teachers

ZHOU Chan     ZHANG Jingjing     HAN Chuanyu     FU Lin    
YIN Jiangxia     WANG Juan     WANG Xiangyu     LU Ziyin    
LI Chengcheng     HE Jianwei     HE Yin     ZHANG Li    
ZENG Yingyue     YANG Zhe     JIANG Yiting     DENG Xin    
ZHENG Fangliang     WANG Hongyan     TANG Yi     RUAN Yanan    
LIU Jianli     SUN Jun     LI Donglai     HUI Jing    
HE Jianwei     BEN Songbin     AI Haixin     WEI Jie    
ZHU chunyu     BI Xiuli     CAO xiangyu     LU Xiuli    
JIN Lili     CAI Tiange     HAN Yang     WANG Qiuyu    
LIU Hongsheng     WAN Dongmei    


LIU Hongsheng
2016-12-05 13:43  

LIU Hongsheng, a professor at School of Life Science, Liaoning University, received B.S. in Microbiology in 1985 from Liaoning University, M.S. in Microbiology from China Agricultural University in 1991 and then received Ph.D in Microbiology and Bioinformatics in 2004 from Gifu University in Japan. Prof. Liu was awarded the Advanced individuals in education and scientific research in Liaoning Province, Outstanding teachers in colleges and universities in Liaoning Province, and Excellent Science Workers in Liaoning Province.

Now he majors in microbiology and bioinformatics including pathogenic microbes molecular mechanism, computational simulation and information processing of biological macromolecules.

The main research achievements are as follows,

1)       Hai-Xin Ai, Yu-Chen Che, Li Wang, Li Zhang, Ying Gu, Yan-Ni Tan, Alan K. Chang and Hong-Sheng Liu*. Paenibacillus liaoningensis sp. nov., isolated from soil. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (2016), 66, 3150–3156.

2)       Chunyu Zhu,Fangliang Zheng,Xiaoshuang She,Dan Zhao,Ying Gu,Yanting Duan,Alan K Chang,Hongsheng Liu*. 2015. Identification of NS1 domains of avian H5N1 influenza virus which influence the interaction with the NOLC1 protein,Virus Genes. 50:238-244.

3)       Haixin Ai, Fangliang Zheng, Fangbo Deng, Chunyu Zhu, Ying Gu, Li Zhang, Xuejiao Li, Alan K. Chang, Jian Zhao, Junfeng Zhu, Hongsheng Liu*. 2015. Structure-Based Virtual Screening for Potential Inhibitors of Influenza A Virus RNA Polymerase PA Subunit. Int J Pept Res Ther. 21 (1), 149-156.

4)       Haixin Ai, Li Zhang, Alan K. Chang, Hongyun Wei, Yuchen Che, Hongsheng Liu*. 2014. Virtual screening of potential inhibitors from TCM for the CPSF30 binding site on the NS1A protein of influenza Avirus. J Mol. Model. 20:2142. DOI 10.1007/s00894-014-2142-7.

5)       Chunyu Zhu, Sugai Yin, Hongsheng Liu, Yan Liu, Maosheng Zhang, Shuqin Xiong, Fangliang Zheng. 2014. Heliocoverpa armigera single nucleocapsid nucleopolyhedrovirusORF52 is a ChaB homologous gene involved in per os infection. Genes Genom. DOI 10.1007/s13258-014-0222-9.

6)       Jieliang Ma, Li Zhang,  Aaron R. Tipton,  Jiaping Wu, Angela F. Messmer-Blust, Melissa J. Philbrick, Yajuan Qi, Song-Tao Liu,  Hongsheng Liu,  Jian Li, and Shaodong Guo. (2014). Structural and functional analysis of the related transcriptional enhancer factor-1 and NF-κB interaction. Am J Physiol Heart Circ Physiol 306: 233–242.

7)       Wenjing Zhang, Junyan Tao, Xiaoping Yang, Zhuliang Yang, Li Zhang, Hongsheng Liu, Kailang Wu, Jianguo Wu. Antiviral effects of two Ganoderma lucidum triterpenoids against enterovirus 71 infection. 2014. Biochemical and Biophysical Research Communications 449(3):307-312.

8)       Wang SLiu XLiu HZhang LGuo YYu SWozniak DJMa LZ. (2015). The exopolysaccharide Psl-eDNA interaction enables the formation of a biofilm skeleton in Pseudomonas aeruginosaEnviron Microbiol Rep. 2014 7(2):330-340. 

9)       Shiwei Wang, Shan Yu, Zhenyin Zhang, Qing Wei, Lu Yan, Guomin Ai, Hongsheng Liu, Luyan Z. Ma.(2014). Coordination of Swarming Motility, Biosurfactant Synthesis, and Biofilm Matrix Exopolysaccharide Production in Pseudomonas aeruginosa. Applied and Environmental Microbiology 80(21):6724-6732.

10)   Fangliang Zheng, Nan Liu, Yuchen Che, Li Zhang, Lijie Shao, Junfeng Zhu, Jian Zhao, Haixin Ai, Alan K Chang, Hongsheng Liu*. 2013. Cloning, expression and characterization of squalene synthase from Inonotus obliquusGenes & Genomics. 35(5):631-639.

11)   Chunyu ZhuFangliang ZhengTingting SunYanting DuanJingzhen CaoHuawei FengLingling ShangYing Zhu and Hongsheng Liu*. 2013. Interaction of avian influenza virus NS1 protein and nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1. Virus Genes.  46(2): 287–292.

12)   Xiuli Lu, Yong Zhang, Shuchao Chen, Yang Li, Dan Jia, Weiqi Wang, Bing Gao and Hongsheng Liu. 2013. Molecular Dynamics Simulation Study on the Mechanism of the Inhibition of ATP Hydrolysis with Inhibitors in Human Papillomavirus Type 18 E1 Helicase. Advances in Intelligent Systems Research,2013,May 23;45-47. (EI)

13)   Xiuli Lu, Shuchao Chen, Yong Zhang, Li Zhang, Hongsheng Liu, Bing Gao. (2012). The Discovery of Direct Noncovalent Bonded Interaction between Keap1 and Diethyl Maleate through Molecular Dynamics Simulations. Applied Mechanics and Materials. 192:260-265.

14)   ZHU Chun-yu, SUN Ting-ting, ZHAO Jian, WANG Ning, ZHENG Fang-liang, AI Hai-xin, ZHU Jun-feng, WANG Xiao-ying, ZHU Ying, WU Jian-guo and LIU Hong-sheng*..2012. Screening of Proteins Interacting with Nonstructural 1 Protein of H5N1 Avian Influenza Virus from T7-phage Display Library. CHEM. RES. CHINESE UNIVERSITIES, 28(1):103—107.

15)   Li Zhang, Jian Zhao, Guowei Ding, Xuejiao Li, Hongsheng Liu(通讯作者). 2011. Screening of potent inhibitor of H1N1 influenza NS1 CPSF30 binding pocket by molecular docking. 2012, Advances in Infectious Diseases. 2, 92-96.  (2011 Int'l Conf. on Computational Biology and Bioinformatics. 601-604.)

16)   Haixin Ai, Fangling Zheng, Chunyu Zhu, Tingting Sun, Liang Zhang, Xue Liu, Xuejiao Li, Guangyu Zhu, Hongsheng Liu(通讯作者). 2010. Discovery of novel influenza inhibitors targeting the interaction of dsRNA with the NS1 protein by structure-based virtual screening. Int J Bioinform Res Appl. 6(5):449-460.

17)   Yana Song, Jing Hui, Wei Kou, Ru Xin, Fei Jia, Ning Wang, Fengqing Hu, Huili Zhang , Hongsheng Liu(通讯作者). 2008. Identification of Inonotus obliquus and Analysis of Antioxidation and Antitumor Activities of Polysaccharides. Current Microbiology. 57:454–462. (SCI索引生物4区  IF 1.565, 2013)

18)   Hongsheng Liu, Ying Li, Xinxiang Huang, Yoshiaki Kawamura, Takayuki Ezaki. 2003. Use of the dnaJ gene for the detection and identification of all Legionella pneumophila serogroups and description of the primers used to detect 16S rDNA gene sequences of major members of the genus Legionella. Microbiol. Immnol. 47(11): 859~869. (SCI索引 医学4区 IF 1.562 ,2013)

19)Hongsheng Liu, Hiroyoki Hata, Xinxiang Huang, Yoshiaki Kawamura, Takayuki Ezaki. 2001. Identification of Gram positive bacteria by DNA microarray. The 21st conference of Microbiological taxonomy: 31.

20)Hongsheng Liu, Hiroko Yamada, Takayuki Ezaki. 2003. dnaJ sequence of Legionella species is an alternative candidate of quantitative of DNA-DNA hybridization. Japanese Journal of Bacteriology. 58(1): 201~202.

21)Hongsheng Liu, Yoshiaki Kawamura, Takayuki Ezaki. 2003. Application of dnaJ sequences for the molecular differentiation of Legionella species. The 40th Annual of Japan Bacteria Association of Middle District. Niigata: Japan: 51.

22)Hongsheng Liu, Hiroko Yamada, Hiroyoki Hata, Ying Li, Xinxiang Huang, Yoshiaki Kawamura, Takayuki Ezaki. 2002. Characterization of Mycobacterium species from washing machine. Japanese Journal of Bacteriology. 57(1): 222~224.

23)Hongsheng LiuHiroko Yamada, Yoshiaki Kawamura, Takayuki Ezaki. 2001. Pollution investigation of bacteria in washing Machine. Japanese Journal of Bacteriology. 56(1): 119~120.

24)Xinxiang Huang, Le V. Phung, Surang Dejsirilert, Prapawadee Tishyadhigama, Ying Li, Hongshen Liu, Kenji Hirose, Yoshiaki Kawamura, Takayuki Ezaki. 2004. Cloning and characterization of the gene encoding the z66 antigen of Salmonella entericaserovar TyphiFEMS Miceobiol.Lett. 234: 239~246.

25)Ying LiYoshiaki KawamuraNagatoshi FujiwaraTakashi NakaHongsheng LiuXinxiang HuangKazuo KobayashiTtakayaki ezaki. 2004. Rothia aeria sp. nov., Rhodococcus baikonurensis sp. nov. and Arthrobacter russicus sp. nov., isolated from air in the Russian space laboratory Mir. Int J Syst Evol Microbiol. 54: 827~835.

26)Ying LiYoshiaki KawamuraNagatoshi FujiwaraTakashi NakaHongsheng LiuXinxiang HuangKazuo KobayashiTakayuki Ezaki. 2003. Chryseobacterium miricola sp. nov., a novel species isolated from condensation water of space station Mir. Syst Appl Microbiol. 26(4): 523~528.

27)Ying Li, Yoshiaki kawamura, Nagatoshi Fujiwara, Takashi Naka, Hongsheng Liu, Xinxiang Huang, Kazuo Kobayashi, Takayuki Ezaki. 2004. Sphingomonas yabuuchiae sp. nov. and Brevundimonas nasdae sp. nov., isolated from the Russian space laboratory Mir. Int J Syst Evol Microbiol. 54: 819~825.

28)Yoshiaki Kawamura, Hiroyoki Hata, Xinxiang Huang, Ying Li, Hongsheng LiuHiroko YamadaTakayuki Ezaki. 2002. The pathogenic-gene expression in streptococcal toxic shock like syndrome strains by DNA microarray. Xth International union of microbiological societies world congresses. Paris-France.

Email: hongshengl@126.com

 Tel: 86-024-62202280


Previous: WANG Qiuyu
Next: WAN Dongmei
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China