Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Philosophy and Public Administration
Position: Home>>Faculty>>College of Philosophy and Public Administration>>Content
 

Teachers

LU Jierong     SHAO Xiaoguang     GU Aihua     WANG Guotan    
WANG Ya     LU Liangshan     LI Yong     HE Lin    
QI Dongzhi     WANG Wei     LIU Jingxian     ZOU Lili    
SHU Guifeng     WANG Guofu     ZHANG Xueben     SU Chunyan    
SHI Zhaoyang     GUO Lingling     GAO Yuping     ZHAO Suyan    
ZHANG Zongyan     LIU Ning     JIN Xianghua     FANG Ming    
GUO Zhongyi    


WANG Guofu
2016-12-07 10:39  

WANG Guofu, a professor at School of Philosophy and Public Administration, Liaoning University, received his MA in Marxist Philosophy in 2000 from Northeast Normal University. He completed his PhD in Marxist Philosophy in 2006 at Jilin University, China.

His research interests include Marxist Philosophy, Ontology, and German classical philosophy. The main research achievements are as follows,

1.        Wang Guofu. Indication to Freedom: Baudrillard’s Conception of Symbolic Exchange. Philosophical Trends, No.3, 2014:45-51.

2.        Wang Guofu. Desiring for Power: Reflection on Luxury Consumption in Contemporary China. Marxism & Reality, No.5, 2014:175-180.

3.        Wang Guofu. On the Transcendental Interpretations of Absolute Determinacy in the Western Traditional Philosophy. Philosophical Researches, No.3, 2011:83-85.

4.        Wang Guofu. On Jean Baudrillard’s Philosophical Free Utopia Longing for Death. Philosophical Trends, No.4, 2011:30-34.

 

Tel: (86) 024-62602426

E-mail: wangguofu75901@sohu.com


Previous: WANG Guotan
Next: SHU Guifeng
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China