Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Law
Business School
School of International Studies
School of Information
School of Mathematics
School of Life Science
College of Light Industry
Institute of Population Research
College of Communication
College of Philosophy and Public Administration
School of Journalism and Communication
School of Pharmaceutical Science
College of Chemistry
School of History
Asia-Australia Business College
School of Physics
School of Art
School of Economics
School of Innovation and Entrepreneurship
Sunwah International Business School
School of Marxism
College of Foreign Studies
School of Environmental Sciences
College of Liberal Arts
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Philosophy and Public Administration
Position: Home > Faculty > College of Philosophy and Public Administration > Content
 

Teachers

ZHAO Suyan     ZHANG Zongyan     WANG Wei     SU Chunyan    
SHI Zhaoyang     LIU Ning     LIU Jingxian     JIN Xianghua    
GUO Lingling     GAO Yuping     FANG Ming     ZOU Lili    
LU Liangshan     ZHANG Xueben     WANG Ya     WANG Guotan    
WANG Guofu     SHU Guifeng     SHAO Xiaoguang     QI Dongzhi    
LU Jierong     LI Yong     HE Lin     GUO Zhongyi    
GU Aihua    


WANG Guofu
2016-12-07 10:39  

WANG Guofu, a professor at School of Philosophy and Public Administration, Liaoning University, received his MA in Marxist Philosophy in 2000 from Northeast Normal University. He completed his PhD in Marxist Philosophy in 2006 at Jilin University, China.

His research interests include Marxist Philosophy, Ontology, and German classical philosophy. The main research achievements are as follows,

1.        Wang Guofu. Indication to Freedom: Baudrillard’s Conception of Symbolic Exchange. Philosophical Trends, No.3, 2014:45-51.

2.        Wang Guofu. Desiring for Power: Reflection on Luxury Consumption in Contemporary China. Marxism & Reality, No.5, 2014:175-180.

3.        Wang Guofu. On the Transcendental Interpretations of Absolute Determinacy in the Western Traditional Philosophy. Philosophical Researches, No.3, 2011:83-85.

4.        Wang Guofu. On Jean Baudrillard’s Philosophical Free Utopia Longing for Death. Philosophical Trends, No.4, 2011:30-34.

 

Tel: (86) 024-62602426

E-mail: wangguofu75901@sohu.com


Previous: WANG Guotan
Next: SHU Guifeng
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China