Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Law
Business School
School of International Studies
School of Information
School of Mathematics
School of Life Science
College of Light Industry
Institute of Population Research
College of Communication
College of Philosophy and Public Administration
School of Journalism and Communication
School of Pharmaceutical Science
College of Chemistry
School of History
Asia-Australia Business College
School of Physics
School of Art
School of Economics
School of Innovation and Entrepreneurship
Sunwah International Business School
School of Marxism
College of Foreign Studies
School of Environmental Sciences
College of Liberal Arts
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Philosophy and Public Administration
Position: Home > Faculty > College of Philosophy and Public Administration > Content
 

Teachers

ZHAO Suyan     ZHANG Zongyan     WANG Wei     SU Chunyan    
SHI Zhaoyang     LIU Ning     LIU Jingxian     JIN Xianghua    
GUO Lingling     GAO Yuping     FANG Ming     ZOU Lili    
LU Liangshan     ZHANG Xueben     WANG Ya     WANG Guotan    
WANG Guofu     SHU Guifeng     SHAO Xiaoguang     QI Dongzhi    
LU Jierong     LI Yong     HE Lin     GUO Zhongyi    
GU Aihua    


WANG Ya
2016-12-07 10:40  

WANG Ya, a professor at School of Philosophy and Public Administration, Liaoning University, received her PhD from Jilin University in 1998. Her research interests include Confucianism and Cultural Philosophy. The main research achievements are as follows,

 

1.        Wang Ya. The Variation and Update of the Confucian Rites of Life from the Perspective of the Coming-of-age Ceremony and Marriage between China and Korea. Collected Papers for Korean Studies, No.2, 2014:161-178.

2.        Wang Ya. Showing and Hiding, You and Wu of Tao of Laozi Philosophy. Journal of Liaoning University (Philosophy and Social Sciences Edition), No.6, 2011:1-6.

3.        Wang Ya. Creative Creativity, Stimulation-Response and Accompanying. Studies of Zhouyi, No.3, 2010:29-34.

4.        Wang Ya. The Way of Confucian Ethics' Routinization and Internalization. Journal of Liaoning University (Philosophy and Social Sciences Edition), No.4, 2007:1-5.

 

Tel: (86) 024-62602426

E-mail: wangya0549@sina.com


Previous: ZHANG Xueben
Next: WANG Guotan
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China