Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Philosophy and Public Administration
Position: Home>>Faculty>>College of Philosophy and Public Administration>>Content
 

Teachers

LU Jierong     SHAO Xiaoguang     GU Aihua     WANG Guotan    
WANG Ya     LU Liangshan     LI Yong     HE Lin    
QI Dongzhi     WANG Wei     LIU Jingxian     ZOU Lili    
SHU Guifeng     WANG Guofu     ZHANG Xueben     SU Chunyan    
SHI Zhaoyang     GUO Lingling     GAO Yuping     ZHAO Suyan    
ZHANG Zongyan     LIU Ning     JIN Xianghua     FANG Ming    
GUO Zhongyi    


WANG Ya
2016-12-07 10:40  

WANG Ya, a professor at School of Philosophy and Public Administration, Liaoning University, received her PhD from Jilin University in 1998. Her research interests include Confucianism and Cultural Philosophy. The main research achievements are as follows,

 

1.        Wang Ya. The Variation and Update of the Confucian Rites of Life from the Perspective of the Coming-of-age Ceremony and Marriage between China and Korea. Collected Papers for Korean Studies, No.2, 2014:161-178.

2.        Wang Ya. Showing and Hiding, You and Wu of Tao of Laozi Philosophy. Journal of Liaoning University (Philosophy and Social Sciences Edition), No.6, 2011:1-6.

3.        Wang Ya. Creative Creativity, Stimulation-Response and Accompanying. Studies of Zhouyi, No.3, 2010:29-34.

4.        Wang Ya. The Way of Confucian Ethics' Routinization and Internalization. Journal of Liaoning University (Philosophy and Social Sciences Edition), No.4, 2007:1-5.

 

Tel: (86) 024-62602426

E-mail: wangya0549@sina.com


Previous: ZHANG Xueben
Next: WANG Guotan
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China