Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Law
Business School
School of International Studies
School of Information
School of Mathematics
School of Life Science
College of Light Industry
Institute of Population Research
College of Communication
College of Philosophy and Public Administration
School of Journalism and Communication
School of Pharmaceutical Science
College of Chemistry
School of History
Asia-Australia Business College
School of Physics
School of Art
School of Economics
School of Innovation and Entrepreneurship
Sunwah International Business School
School of Marxism
College of Foreign Studies
School of Environmental Sciences
College of Liberal Arts
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Philosophy and Public Administration
Position: Home > Faculty > College of Philosophy and Public Administration > Content
 

Teachers

ZHAO Suyan     ZHANG Zongyan     WANG Wei     SU Chunyan    
SHI Zhaoyang     LIU Ning     LIU Jingxian     JIN Xianghua    
GUO Lingling     GAO Yuping     FANG Ming     ZOU Lili    
LU Liangshan     ZHANG Xueben     WANG Ya     WANG Guotan    
WANG Guofu     SHU Guifeng     SHAO Xiaoguang     QI Dongzhi    
LU Jierong     LI Yong     HE Lin     GUO Zhongyi    
GU Aihua    


GUO Lingling
2016-12-07 10:43  

GUO Lingling, associate professor at College of Philosophy and Public Administration, Liaoning University. Received Bachelor Degree, Master Degree and Doctor Degree in philosophy in 2001, 2003 and 2006 respectively, both from Jilin Univeristy. 2011.82012.2, as the visiting scholar of Korea Foundation For Advanced Studies. 2012.12—2014.1, as the visiting scholar of The University of Chicago

The research interests include History of Western Ethics, Social Philosophy, Development Ethics, Public Ethics and Economic Philosophy.

The main research achievements are as follows,

1.      Marxism and Social Science Mmethodology, Jilin University Press, 2011.5

2.      Social Development Eethics, Liaoning university press, 2013.3

3.      Reasonable Rreview of Development Ethics, Liaoning university press, 2015.1

4.      The Influence of Development Ethics on Human Political Life, 2014.3 (JAP)Journal of Environment Thought and Education Studies.

5.      人间の文化的生活に对する文化発展倫理の影響, 2014.9, (JAP)Synthetic Anthropology.

6.      The Influence of Amartya Sen's Development as Freedom to Economic Development Mode Transform2012.6, New Asia Forum.

7.      Marx's New Philosophy and Theory, 2014.6, Social Science Journal.

8.      New Humanitarian Foundation of Environmental Ethics, 2016.3, Journal of Harbin institute of Technology University.

Email: guolingling0708@163.com

Tel: 86-024-62602426


Previous: JIN Xianghua
Next: GAO Yuping
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China