Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Philosophy and Public Administration
Position: Home>>Faculty>>College of Philosophy and Public Administration>>Content
 

Teachers

LU Jierong     SHAO Xiaoguang     GU Aihua     WANG Guotan    
WANG Ya     LU Liangshan     LI Yong     HE Lin    
QI Dongzhi     WANG Wei     LIU Jingxian     ZOU Lili    
SHU Guifeng     WANG Guofu     ZHANG Xueben     SU Chunyan    
SHI Zhaoyang     GUO Lingling     GAO Yuping     ZHAO Suyan    
ZHANG Zongyan     LIU Ning     JIN Xianghua     FANG Ming    
GUO Zhongyi    


GUO Lingling
2016-12-07 10:43  

GUO Lingling, associate professor at College of Philosophy and Public Administration, Liaoning University. Received Bachelor Degree, Master Degree and Doctor Degree in philosophy in 2001, 2003 and 2006 respectively, both from Jilin Univeristy. 2011.82012.2, as the visiting scholar of Korea Foundation For Advanced Studies. 2012.12—2014.1, as the visiting scholar of The University of Chicago

The research interests include History of Western Ethics, Social Philosophy, Development Ethics, Public Ethics and Economic Philosophy.

The main research achievements are as follows,

1.      Marxism and Social Science Mmethodology, Jilin University Press, 2011.5

2.      Social Development Eethics, Liaoning university press, 2013.3

3.      Reasonable Rreview of Development Ethics, Liaoning university press, 2015.1

4.      The Influence of Development Ethics on Human Political Life, 2014.3 (JAP)Journal of Environment Thought and Education Studies.

5.      人间の文化的生活に对する文化発展倫理の影響, 2014.9, (JAP)Synthetic Anthropology.

6.      The Influence of Amartya Sen's Development as Freedom to Economic Development Mode Transform2012.6, New Asia Forum.

7.      Marx's New Philosophy and Theory, 2014.6, Social Science Journal.

8.      New Humanitarian Foundation of Environmental Ethics, 2016.3, Journal of Harbin institute of Technology University.

Email: guolingling0708@163.com

Tel: 86-024-62602426


Previous: JIN Xianghua
Next: GAO Yuping
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China