Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Law
Business School
School of International Studies
School of Information
School of Mathematics
School of Life Science
College of Light Industry
Institute of Population Research
College of Communication
College of Philosophy and Public Administration
School of Journalism and Communication
School of Pharmaceutical Science
College of Chemistry
School of History
Asia-Australia Business College
School of Physics
School of Art
School of Economics
School of Innovation and Entrepreneurship
Sunwah International Business School
School of Marxism
College of Foreign Studies
School of Environmental Sciences
College of Liberal Arts
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Philosophy and Public Administration
Position: Home > Faculty > College of Philosophy and Public Administration > Content
 

Teachers

ZHAO Suyan     ZHANG Zongyan     WANG Wei     SU Chunyan    
SHI Zhaoyang     LIU Ning     LIU Jingxian     JIN Xianghua    
GUO Lingling     GAO Yuping     FANG Ming     ZOU Lili    
LU Liangshan     ZHANG Xueben     WANG Ya     WANG Guotan    
WANG Guofu     SHU Guifeng     SHAO Xiaoguang     QI Dongzhi    
LU Jierong     LI Yong     HE Lin     GUO Zhongyi    
GU Aihua    


ZHANG Zongyan
2016-12-07 10:47  

ZHANG Zongyan, an associate professor at School of Philosophy and Public Administration, Liaoning University, received her PhD from Jilin University, China. Her research interests include Metaphysics and German Classical Philosophy. The main research achievements are as follows,

 

1.        Zhang Zongyan. The Logic and Significance of Anti-subjectivity in Post-modern Philosophy. Journal of Changchun Normal University, No.11, 2014:32-34.

2.        Zhang Zongyan. Intellectual Category and Speculative Concept. Philosophical Researches, No.12, 2014:75-80.

3.        Zhang Zongyan. The Metaphysical Nature of Speculation Concept. Social Science Front, No.11, 2014:8-12.

4.        Zhang Zongyan. Truth of Concept in Speculative Logic. Tianjin Social Sciences, No.1, 2012:40-42.

 

Phone: (86) 186-2400-2958

E-mail: zhzy8636@163.com


Previous: ZHAO Suyan
Next: WANG Wei
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China