Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Philosophy and Public Administration
Position: Home>>Faculty>>College of Philosophy and Public Administration>>Content
 

Teachers

LU Jierong     SHAO Xiaoguang     GU Aihua     WANG Guotan    
WANG Ya     LU Liangshan     LI Yong     HE Lin    
QI Dongzhi     WANG Wei     LIU Jingxian     ZOU Lili    
SHU Guifeng     WANG Guofu     ZHANG Xueben     SU Chunyan    
SHI Zhaoyang     GUO Lingling     GAO Yuping     ZHAO Suyan    
ZHANG Zongyan     LIU Ning     JIN Xianghua     FANG Ming    
GUO Zhongyi    


ZHANG Zongyan
2016-12-07 10:47  

ZHANG Zongyan, an associate professor at School of Philosophy and Public Administration, Liaoning University, received her PhD from Jilin University, China. Her research interests include Metaphysics and German Classical Philosophy. The main research achievements are as follows,

 

1.        Zhang Zongyan. The Logic and Significance of Anti-subjectivity in Post-modern Philosophy. Journal of Changchun Normal University, No.11, 2014:32-34.

2.        Zhang Zongyan. Intellectual Category and Speculative Concept. Philosophical Researches, No.12, 2014:75-80.

3.        Zhang Zongyan. The Metaphysical Nature of Speculation Concept. Social Science Front, No.11, 2014:8-12.

4.        Zhang Zongyan. Truth of Concept in Speculative Logic. Tianjin Social Sciences, No.1, 2012:40-42.

 

Phone: (86) 186-2400-2958

E-mail: zhzy8636@163.com


Previous: ZHAO Suyan
Next: WANG Wei
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China