Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Philosophy and Public Administration
Position: Home>>Faculty>>College of Philosophy and Public Administration>>Content
 

Teachers

LU Jierong     SHAO Xiaoguang     GU Aihua     WANG Guotan    
WANG Ya     LU Liangshan     LI Yong     HE Lin    
QI Dongzhi     MU Huaizhong     MIAO Hongjun     LIU Qingrui    
JIN Gang     CHEN Xi     WANG Wei     LIU Jingxian    
ZOU Lili     SHU Guifeng     WANG Guofu     ZHANG Xueben    
SU Chunyan     SHI Zhaoyang     GUO Lingling     GAO Yuping    
ZHAO Suyan     ZHANG Zongyan     LIU Ning     JIN Xianghua    
FANG Ming     GUO Zhongyi    


MIAO Hongjun
2020-07-11 22:34  

Miao Hongjun, female, PhD in economics, associate research fellow, department of labor and social security, school of public administration.

The research direction is population and social security.

Presided over 7 projects of the provincial social science fund, including research on the integration of urban workers, urban residents and rural medical insurance in liaoning, and participated in the humanities and social sciences of the ministry of education,She has participated in the compilation of books such as research on the establishment and improvement of social security systems in developing countries, introduction to social security, analysis of substances that deplete the ozone layer, etc., and published more than 10 papers in population journal, market and population analysis, journal of liaoning university, etc. She has taught social security, social security international comparison, social security law and other courses.


Previous: MU Huaizhong
Next: LIU Qingrui
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China