Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Philosophy and Public Administration
Position: Home>>Faculty>>College of Philosophy and Public Administration>>Content
 

Teachers

LU Jierong     SHAO Xiaoguang     GU Aihua     WANG Guotan    
WANG Ya     LU Liangshan     LI Yong     HE Lin    
QI Dongzhi     ZOU Lili     ZHANG Rui     WU Ping    
QIN Ling     MU Huaizhong     MIAO Hongjun     LIU Qingrui    
JIN Gang     CHEN Xi     WANG Wei     LIU Jingxian    
SHU Guifeng     WANG Guofu     ZHANG Xueben     SU Chunyan    
SHI Zhaoyang     GUO Lingling     GAO Yuping     ZHAO Suyan    
ZHANG Zongyan     LIU Ning     JIN Xianghua     FANG Ming    
GUO Zhongyi    


ZHANG Rui
2020-07-13 15:29  

Basic information:

Zhang Rui, female, lecturer, school of public administration, Liaoning University

Email: zr_0328@sina.com,

Research interests: long-term care insurance, combined medical and nursing services, health management services, etc.

Personal profile:

Bachelor of management, labor and social security, Liaoning University

M.A, social security, NANKAI University

Ph.D., sociology (social policy and social work), NANKAI University

Lecturer, Department of labor and social security, school of public administration, Liaoning University

Main courses:

Introduction to Social Security, Social Welfare and Social Assistance, Official Document Writing, etc.

Research results:

Published 9 papers, 3 in them were CSSCI, one was cited by Photocopy of RENMIN university of China. 

Participated in editing two books

Undertake research projects: The social science foundation project of Liaoning Province. The scientific research project of the Education Department of Liaoning Province. The economic and social development project of Liaoning Province, etc.

Previous: ZOU Lili
Next: WU Ping
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China