Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Philosophy and Public Administration
Position: Home>>Faculty>>College of Philosophy and Public Administration>>Content
 

Teachers

LU Jierong     SHAO Xiaoguang     GU Aihua     WANG Guotan    
WANG Ya     LU Liangshan     LI Yong     HE Lin    
QI Dongzhi     FENG Chundong     DONG Jingzheng     CAO Fangfang    
SONG Limin     FAN Hongmin     CHEN Yang     BIAN Shu    
ZOU Lili     ZHANG Rui     WU Ping     QIN Ling    
MU Huaizhong     MIAO Hongjun     LIU Qingrui     JIN Gang    
CHEN Xi     WANG Wei     LIU Jingxian     SHU Guifeng    
WANG Guofu     ZHANG Xueben     SU Chunyan     SHI Zhaoyang    
GUO Lingling     GAO Yuping     ZHAO Suyan     ZHANG Zongyan    
LIU Ning     JIN Xianghua     FANG Ming     GUO Zhongyi    


DONG Jingzheng
2020-07-14 15:15  

DONG Jingzheng, lecturer in the social work research centre at the school of public administration postgraduate tutor ,director of social work department ,have engaged in research and teaching in the field of sociology and social work.

The main research directions are social mobility, social inequality and social stratification, social work theory and practice and so on.

Studied in Jilin university from 2002 to 2011, obtained the doctor's degree in sociology, postdoctoral fellow of sociology in Shanghai university.

Mainly teach the undergraduate course "welfare economics", the postgraduate course "sociology theory", "community social work", "social work ethics", "public management and social policy" and so on.

Representative papers:

(1)Reconstruction of urban social space in the transformation of traditional industrial areas -- a case study of the transformation of old industrial bases in northeast China  Social Science Journal

(2)On the relationship between social quality and national happiness  Social Science

(3)The dilemma of the development of Russian civil society NEAN

Independently presided over 6 scientific research projects, including the key projects of Liaoning provincial social science foundation, the general projects of humanities and social sciences of liaoning provincial education department, and the horizontal projects. Participated in 1 major project of national social science fund, 1 major project of ministry of education of humanities and social science, 2 projects of national social science fund, 6 provincial projects.

Participated in the compilation of healthy China blue book community first diagnosis and healthy China analysis report and the other two books.

 

Previous: FENG Chundong
Next: CAO Fangfang
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China