Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Philosophy and Public Administration
Position: Home>>Faculty>>College of Philosophy and Public Administration>>Content
 

Teachers

LU Jierong     SHAO Xiaoguang     GU Aihua     WANG Guotan    
WANG Ya     LU Liangshan     LI Yong     HE Lin    
QI Dongzhi     TANG Ying     ZHOU Xun     WANG Zhenzhen    
WANG Yue     FENG Chundong     DONG Jingzheng     CAO Fangfang    
SONG Limin     FAN Hongmin     CHEN Yang     BIAN Shu    
ZOU Lili     ZHANG Rui     WU Ping     QIN Ling    
MU Huaizhong     MIAO Hongjun     LIU Qingrui     JIN Gang    
CHEN Xi     WANG Wei     LIU Jingxian     SHU Guifeng    
WANG Guofu     ZHANG Xueben     SU Chunyan     SHI Zhaoyang    
GUO Lingling     GAO Yuping     ZHAO Suyan     ZHANG Zongyan    
LIU Ning     JIN Xianghua     FANG Ming     GUO Zhongyi    


ZHOU Xun
2020-07-14 15:37  

I. Basic information

ZHOU Xun, doctor of economics, assistant researcher, engaged in population and social security, social insurance actuarial, social welfare, social public policy, social work theory and practice, education and economic management.

She is now engaged in teaching and scientific research of educational economic management.

Mailbox: zhou9049@sina.com.

II. Personal Profile

Education experience:

Doctor of Economics, Liaoning University

She studied in Renmin University of China, China Foreign Studies University and Fribourg University. 

Work experience:

From 1997 till now, She has been engaged in teaching and research in the School of Public Administration (Population Research Institute) of Liaoning University. He is a doctor of economics and an assistant researcher.He is mainly engaged in teaching and scientific research work such as population and social security, social insurance actuarial calculation, social welfare, social public policies, social work theory and practice, etc.

III. The main research direction

Engaged in the research on the investment and operation of social security funds, the research on the sustainable development of social economy, the research on the integration of urban and rural medical insurance, the research on the theory and practice of social work, etc.Good at using quantitative analysis methods to analyze social problems has the advantage of interdisciplinary research.Independent and participating in more than 10 provincial projects, one of which won the first prize of Liaoning Provincial Development and Reform Commission for scientific and technological progress.

Participate in the compilation of the national backbone teaching material "International Social Security" (first edition).

Participate in international conference on social security and submit relevant articles.

In recent years, more than ten academic papers have been published in academic journals such as Social Insurance and Liaoning Economy.

IV. Lectures

"actuarial science of social insurance", "theory and practice of social work", "sociology of education", "professional foreign language", "economics of education" and other courses.

 

Previous: TANG Ying
Next: WANG Zhenzhen
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China