Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Philosophy and Public Administration
Position: Home>>Faculty>>College of Philosophy and Public Administration>>Content
 

Teachers

LU Jierong     SHAO Xiaoguang     GU Aihua     WANG Guotan    
WANG Ya     LU Liangshan     LI Yong     HE Lin    
QI Dongzhi     ZHANG Wenxiao     WANG Yongchao     TANG Ying    
ZHOU Xun     WANG Zhenzhen     WANG Yue     FENG Chundong    
DONG Jingzheng     CAO Fangfang     SONG Limin     FAN Hongmin    
CHEN Yang     BIAN Shu     ZOU Lili     ZHANG Rui    
WU Ping     QIN Ling     MU Huaizhong     MIAO Hongjun    
LIU Qingrui     JIN Gang     CHEN Xi     WANG Wei    
LIU Jingxian     SHU Guifeng     WANG Guofu     ZHANG Xueben    
SU Chunyan     SHI Zhaoyang     GUO Lingling     GAO Yuping    
ZHAO Suyan     ZHANG Zongyan     LIU Ning     JIN Xianghua    
FANG Ming     GUO Zhongyi    


WANG Yongchao
2020-07-14 15:42  

WANG Yongchao, Director of the Land Resource Management Research Center, PhD, Associate Researcher, Master Tutor.

Research direction: Urban and regional development, Land utilization and management.

Email address: wangyc@lnu.edu.cn

Personal profile

Education and work experience:

Sept.2004-June.2008, Northeast Normal University, Resource environment and urban and rural planning management, Bachelor's degree

Sept.2008-June.2011, Northeast Normal University, Urban planning and design, Master degree

Sept.2011-June.2014, Northeast Normal University, Urban planning and design, PhD

July.2012-Oct.2019, Liaoning university, School of public administration (population research institute), Assistant researcher

Oct.2019-Now, Liaoning university, School of public administration (population research institute), Associate researcher

 

Lecturer course

Undergraduate lectures: Public Economics, Western Economics

Postgraduate lectures: Land Administration, Land Economy and Management, Development and Management of Geographic Information system.

 

Research findings

Representative papers:

1.Spatial Structure of Central Places in Jilin Central Urban Agglomeration, Jilin Province, China,《Chinese Geographical Science》,Secession author, corresponding author.

2.Measuring the Effects of Land on Urbanization: A Case Study of Liaoning Coastal Economic Zone,China Land Sciences,CSSCI, First author.

3.The Research on Divided-order Effect and Development Trend of Environmental Protection Industry,China Soft Science Magazine》,

CSSCI, First author.

4.Residents' needs and countermeasures in the reconstruction of old areas,

China Land,Chinese Core Journals, First author.

5.Social problems and countermeasures of inefficient residential land in the process of urban renewal,China Collective Economy》,First author.

 

Representative research topics:

1.Youth Program of National Natural Science Foundation of China(41601154):Research on the pattern of identification and redevelopment of urban inefficient land under the background of new urbanization -- a case study of Shenyang city center, the project leader.

2.General scientific research project of education department of Liaoning province (W2015180) : Social problem identification and countermeasure research of inefficient land redevelopment in resource-exhausted cities in Liaoning province, project leader.

3. Liaoning provincial social science planning fund project (L15CRK001) :Research on the characteristics of population flow and its impact on urbanization in Liaoning province in the new normal economic period, project leader.

 

The main idea

Mainly study urban and regional development, the coupling effect of urbanization and resources and environment, and the comprehensive development and utilization of urban and rural land, with emphasis on empirical research and cross-sectional research on regional development. In the study of land resource utilization, the concept of land resource effect in the process of urbanization is put forward and the evaluation standard and method model are established by using the research method of economics and geography. In terms of industrial development research, the hierarchical method system of environmental protection industry and its environmental and economic effects are put forward based on the distance from the pollution end and the industrial evolution trend. In terms of urban inefficient land use, a comprehensive concept system of urban inefficient land use, a system of three-dimensional evaluation method and a system of economic effect evaluation method for redevelopment are put forward.

 

Previous: ZHANG Wenxiao
Next: TANG Ying
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China