Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Philosophy and Public Administration
Position: Home>>Faculty>>College of Philosophy and Public Administration>>Content
 

Teachers

LU Jierong     SHAO Xiaoguang     GU Aihua     WANG Guotan    
WANG Ya     LU Liangshan     LI Yong     HE Lin    
QI Dongzhi     ZHOU Min     ZHANG Wenxiao     WANG Yongchao    
TANG Ying     ZHOU Xun     WANG Zhenzhen     WANG Yue    
FENG Chundong     DONG Jingzheng     CAO Fangfang     SONG Limin    
FAN Hongmin     CHEN Yang     BIAN Shu     ZOU Lili    
ZHANG Rui     WU Ping     QIN Ling     MU Huaizhong    
MIAO Hongjun     LIU Qingrui     JIN Gang     CHEN Xi    
WANG Wei     LIU Jingxian     SHU Guifeng     WANG Guofu    
ZHANG Xueben     SU Chunyan     SHI Zhaoyang     GUO Lingling    
GAO Yuping     ZHAO Suyan     ZHANG Zongyan     LIU Ning    
JIN Xianghua     FANG Ming     GUO Zhongyi    


ZHOU Min
2020-07-14 15:47  

ZHOU Min, born in Fuyu City Jilin Province, PhD in Management, an associate professor and supervisor of graduate students, engages in teaching and academic research in the School of Public Administration, Liaoning University. Her E-mail address is hustzm@163.com. Her main research directions are Land Using and Management, Land Economy and Policy.

Zhou Min has published more than 10 academic papers in CSSCI journals such as "China Land Science", "China Population, Resources and Environment" and "Economic Geography". She has directed a research project supported by National Social Science Fund. An Excellent Paper Award at the academic conference of China land institute in 2015 and a second prize of excellent academic achievement in social science of Shenyang from 2016 to 2018 were awarded to her.

She has been teaching courses such as Introduction to the Academic Original Work ReadingDissertation Writing and Academic Norms, Organizational Behavior etc.

The Start
Next: ZHANG Wenxiao
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China