Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

LIU Wen     KANG Xiaoshen     WANG Junping     ZHANG Chengyuan    
ZHU Liyuan     LI Lili     XIAO Yonghui     SHI Wei    
KANG Dawei     FU Qiang     SU Yu     ZHANG Dan    
LU Guoying     LI Bin     CHEN Yuyan     LIU Yufen    
XU Xiaojuan     XU Guangwen     ZHANG Junsong     YIN Feifei    
XU Chao     JIANG Qiuli     LU Xuemei     XU Guangzhi    
LI Yijie     LIU Chang     PAN Xueling     CAO Shuo    
SONG Yan     SONG Xiangyun     ZHANG Meixia     SUN Jiaxing    
SHAN Jing     FAN Xiaoxing     TAN Tianya     ZHAO Hongliang    
CHEN Xihao     LIU Shixing     SONG Peng     MENG Shaoying    
YU Hanjiang     WANG Jiwei     LI Lina     QIU wei    
LV Pin     CHEN Yuening     LI Yongqing     LIU Xinghui    
LIANG Yaqiu     HAN Yu     DING Yong     LIU Kuiyong    
LIU Yanxia     WU Xinjie     MA Fengcai    


MA Fengcai
2016-12-07 15:12  

MA Fengcai, a professor at School of Physics, Liaoning University, doctor tutor. He received a Bachelor degree from Jinzhou Normal College in 1982, a Master degree from Southwest Jiaotong University in 1988, and a Ph. D from Lanzhou University in 1991. In 2015, he awards the Natural Science Award of Liaoning Province.

The research interests focus on strong-field physics, excited-state dynamics of functional materials. As principal of the projects, he has received 14 science foundations. Currently, he has published more than 50 SCI publications. The main research achievements are as follows:

1. Peng Song, Yuanzuo Li, Fengcai Ma (corresponding author), Tõnu Pullerits, Mengtao Sun, Photoinduced electron transfer in organic solar cell, The Chemical Record (2016) 16: 734-753.

2. Peng Song, Baijie Guan, Qiao Zhou, Meiyu Zhao, Jindou Huang, Fengcai Ma (corresponding author), Effect of the phenoxy groups on PDIB and its derivatives, Scientific Reports (2016) 6: 35555.

3. Jingang Wang, Shuo Cao, Yong Ding, Fengcai Ma (corresponding author), Wengang Lu, Mengtao Sun, Theoretical investigations of optical origins of fluorescent graphene quantum dots, Scientific Reports (2016) 6:24850.

4. Peng Song, Yuanzuo Li, Fengcai Ma (corresponding author), Mengtao Sun, Insight into external electric field dependent photoinduced intermolecular charge transport in BHJ solar cell materialsJournal of Materials Chemistry C (2015) 3(18): 4810-4819.

5. Jinfeng Zhao, Junsheng. Chen, Yanling Cui, Jing Wang, Lixin Xia, Yumei Dai, Peng Song, Fengcai Ma (corresponding author), A questionable excited-state double-proton transfer mechanism for 3-hydroxyisoquinoline, Physical Chemistry Chemical Physics (2015) 17: 1142-1150.

6. Jing Liu, Jiarui Xia, Peng Song, Yong Ding, Yanling Cui, Xuemei Liu, Yumei Dai, Fengcai Ma (corresponding author), Organic nonlinear optical materials: the mechanism of intermolecular covalent bonding interaction of kekule hydrocarbons with significant singlet biradical character, ChemPhysChem (2014) 15: 2626-2633.

7. Peng Song, Fengcai Ma (corresponding author), Intermolecular hydrogen-bonding effects on photophysics and photochemistry, International Reviews in Physical Chemistry (2013) 32(4): 589-609.

8. Peng Song, Yuanzuo Li, Fengcai Ma (corresponding author), Tõnu Pullerits, Mengtao Sun, External electric field-dependent photoinduced charge transfer in a donor-acceptor system for an organic solar cellJournal of Physical Chemistry C (2013) 117(31): 15879-15889.

9. Yongqing Li, Fengcai Ma (corresponding author), Mengtao Sun, Accurate Ab initio-based adiabatic global potential energy surface for the 22A′′ state of NH2 by extrapolation to the complete basis set limit, Journal of Chemical Physics (2013) 139: 154305.

10. Yongqing Li, Yuzhi Song, Peng Song, Yuanzuo Li, Yong Ding, Mengtao Sun, Fengcai Ma (corresponding author), Ab initio-based double many-body expansion potential energy surface for the first excited triplet state of the ammonia molecule, Journal of Chemical Physics (2012) 136: 194705.

Email: mafengcai@lnu.edu.cn

Tel: 86-024-62202306


Previous: WU Xinjie
The End
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China