Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

LIU Wen     KANG Xiaoshen     WANG Junping     ZHANG Chengyuan    
ZHU Liyuan     LI Lili     XIAO Yonghui     SHI Wei    
KANG Dawei     FU Qiang     SU Yu     ZHANG Dan    
LU Guoying     LI Bin     CHEN Yuyan     LIU Yufen    
XU Xiaojuan     XU Guangwen     ZHANG Junsong     YIN Feifei    
XU Chao     JIANG Qiuli     LU Xuemei     XU Guangzhi    
LI Yijie     LIU Chang     PAN Xueling     CAO Shuo    
SONG Yan     SONG Xiangyun     ZHANG Meixia     SUN Jiaxing    
SHAN Jing     FAN Xiaoxing     TAN Tianya     ZHAO Hongliang    
CHEN Xihao     LIU Shixing     SONG Peng     MENG Shaoying    
YU Hanjiang     WANG Jiwei     LI Lina     QIU wei    
LV Pin     CHEN Yuening     LI Yongqing     LIU Xinghui    
LIANG Yaqiu     HAN Yu     DING Yong     LIU Kuiyong    
LIU Yanxia     WU Xinjie     MA Fengcai    


MENG Shaoying
2016-12-07 15:19  

MENG Shaoying, an associate professor at School of Physics, Liaoning University, received B.S. degree in Physics in 2003 from Bohai University and M.S. degree in atomic and molecular physics in 2006 from Liaoning University. She completed her Ph. D in Theoretical Physics in 2009 at Institute of Applied Physics and Computational Mathematics, China Academy of Engineering Physics.

The research interests include Bose-Einstein condensates and quantum information. The main research achievements are as follows,

1.   Meng Shao-Ying, Chen Xi-Hao*, Wu Wei, and Fu Li-Bin, “Instability, adiabaticity, and controlling effects of external fields for the dark state in a homonuclear atom tetramer conversion system”, Chin. Phys. B Vol. 23, No. 4, 040306 (2014).

2.   Shao-Ying Meng, Xi-Hao Chen, Shuang-Ning Ning, Jia-Mei Wen and Li-Bin Fu, “Instability, adiabaticity, and controlling effects of external fields for the dark state in a homonuclear atom tetramer conversion system”, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 47 (2014) 185303.

3. Xi-Hao Chen, Shuang-Shuang Wu, Wei Wu, Wang-Yuan Guo, Shao-Ying Meng (corresponding author), Zhi-Bin Sun, Guang-Jie Zhai, Ming-Fei Li, and Ling-An Wu, “An improved algorithm to reduce noise in high-order thermal ghost imaging”, Vol. 31, No. 9 / September 2014 / J. Opt. Soc. Am.

4. Chen Xi-Hao, Wu Wei, Meng Shao-Ying (corresponding author), and Li Ming-Fei, “Third-order optical intensity correlation measurements of pseudo-thermal light”, Chin. Phys. B Vol. 23, No. 9 (2014) 090701.

5. Xi-Hao Chen, Wen Chen, Shao-Ying Meng, Wei Wu, Ling-An Wu, and Guang-Jie Zhai, “Role of intensity fluctuations in third-order correlation double-slit interference of thermal light”, J. Opt. Soc. Am. A / Vol. 30, No. 7, 1422-1425 (2013).

6. Meng Shao-Ying, Chen Xi-Hao , Wu Wei, and Fu Li-Bin, “Linear instability and adiabaticity of a dark state during conversion of two species of Fermionic atoms to stable molecules”, Chin. Phys. BVol. 21, No. 4, 040308 (1-7), (2012).

7. Meng Shao-Ying, Wu Wei, Chen Xi-Hao, Zhang Jing, and Fu Li-Bin“Dynamical instability of the dark state in conversion of Bose-Fermi mixtures into stable molecules”Chin. Phys. B Vol. 20, No. 8, 080309(1-6) (2011).

8. Shao-Ying Meng, Li-Bin Fu, and Jie Liu, “Linear instability and adiabatic fidelity for the dark state in a nonlinear atom-trimer conversion system”, Physical Review A 79, 063415 (2009).

9. Shao-Ying Meng, Li-Bin Fu, and Jie Liu“Adiabatic fidelity for nonlinear atom-molecule conversion systems”, Physical Review A 78, 053410 (2008).

10.           Shao-Ying Meng, Li-Bin Fu, and Jie Liu, “Adiabatic evolution for 87Rb atom-molecule conversion system”, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys.42 (2009).

11.           Meng Shao-Ying, Wu Wei, Liu Bin, Ye Di-Fa, Fu Li-Bin “Dynamical instability and adiabatic evolution of atom-homonuclear-trimer dark state in a condensate system”, Chinese Physics B, 18(9) (2009) 1011-1022.

12.           Shao-Ying Meng, Li-Bin Fu, and Jie Liu, “Adiabaticity of the dark state in a nonlinear atom-trimer conversion system”, International Journal of Modern Physics C Vol. 20, No. 7 (2009).

13.           Shao-Ying Meng, Li-Bin Fu, and Jie Liu, “Measure entanglement of bipartite  system by new nonlocal effects ”, International Journal of Modern Physics B Vol. 21, Nos. 23 &24 (2007) 4275-4279.

Email: mengshaoying@163.com

Tel: 86-024-62202306


Previous: SONG Peng
Next: YU Hanjiang
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China