Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

XU Guangzhi     LI Yijie     LIU Chang     PAN Xueling    
CAO Shuo     SONG Yan     SONG Xiangyun     ZHANG Meixia    
SUN Jiaxing     SHAN Jing     FAN Xiaoxing     TAN Tianya    
ZHAO Hongliang     CHEN Xihao     LIU Shixing     SONG Peng    
MENG Shaoying     YU Hanjiang     WANG Jiwei     LI Lina    
QIU wei     LV Pin     CHEN Yuening     LI Yongqing    
LIU Xinghui     LIANG Yaqiu     HAN Yu     DING Yong    
LIU Kuiyong     LIU Yanxia     WU Xinjie     MA Fengcai    


LI Yijie
2020-07-08 21:13  

LI Yijie, an associate professor at School of Physics, Liaoning University, master tutor.She received B.S. and M.S. degrees in Physics in 2008 and 2011 respectively, both from Liaoning University. She completed her Ph. D in Beihang University in 2014.

The research interests include Heavy Flavor Physics, especially in heavy quarkonia production.The main research achievements are as follows:

1.Yi-Jie Li, Guang-Zhi Xu, Kui-Yong Liu, Yu-Jie Zhang(*),

Relativistic Correction to J/psi and Upsilon Pair Production, JHEP, 1307 (2013) 051, IF(2016):6.063

2.Yi-Jie Li, Guang-Zhi Xu, Kui-Yong Liu, Yu-Jie Zhang(*),
Search for C=+ charmonium and XYZ states in e^+e^-\to \gamma+ H at BESIII, JHEP, 1401(2014)022, IF(2016):6.063

3.Yi-Jie Li, Guang-Zhi Xu, Kui-Yong Liu, Yu-Jie Zhang(*),

The NLO Calculations of heavyquarkonium production at B factories, J.Phys.Conf.Ser. 523 (2014) 0120643

4.Yi-Jie Li, Guang-Zhi Xu, Yu-Jie Zhang, Kui-Yong Liu(*),

Study of Color Octet Matrix Elements Through J/ψ Production in e+e− Annihilation, Eur. Phys. J. C77 (2017) no.9, 579, IF(2016):5.297

5.Guang-Zhi Xu, Yi-Jie Li, Kui-Yong Liu, Yu-Jie Zhang,
Relativistic Correction to Color Octet J/psi Production at Hadron Colliders, Physical Review D (Phys.Rev. D) 86 (2012) 094017, IF(2016):4.557.

6.Guang-Zhi Xu, Yi-Jie Li, Kui-Yong Liu, Yu-Jie Zhang,
alpha_s v^2 corrections to \eta_c and \chi_{cJ} production recoiled with a photon e^+e^-collider, Journal of High Energy Physics (JHEP) 1410 (2014) 71, IF(2016):6.063.

7.Guang-Zhi Xu, Gang Li, Yi-Jie Li, Kui-Yong Liu, Yu-Jie Zhang,
Interference effects on Higgs mass measurement in e+e−→H(γγ)Z at CEPC,Chin.Phys. C40 (2016) no.3, 033101, IF(2016):5.297.

Email: liyijie@lnu.edu.cn

Office Tel: 86-024-62202306

 

Previous: XU Guangzhi
Next: LIU Chang
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China