Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

LI Lili     XIAO Yonghui     SHI Wei     KANG Dawei    
FU Qiang     SU Yu     ZHANG Dan     LU Guoying    
LI Bin     CHEN Yuyan     LIU Yufen     XU Xiaojuan    
XU Guangwen     ZHANG Junsong     YIN Feifei     XU Chao    
JIANG Qiuli     LU Xuemei     XU Guangzhi     LI Yijie    
LIU Chang     PAN Xueling     CAO Shuo     SONG Yan    
SONG Xiangyun     ZHANG Meixia     SUN Jiaxing     SHAN Jing    
FAN Xiaoxing     TAN Tianya     ZHAO Hongliang     CHEN Xihao    
LIU Shixing     SONG Peng     MENG Shaoying     YU Hanjiang    
WANG Jiwei     LI Lina     QIU wei     LV Pin    
CHEN Yuening     LI Yongqing     LIU Xinghui     LIANG Yaqiu    
HAN Yu     DING Yong     LIU Kuiyong     LIU Yanxia    
WU Xinjie     MA Fengcai    


XIAO Yonghui
2020-07-08 21:39  

XIAO Yonghui, a lecturer at School of Physics, Liaoning University, received B.E. degrees in engineering mechanics from Liaoning Technical Univeristy in 2010, and completed his Ph.D in engineering mechanics in 2016 at Liaoning Technical Univeristy.

The research interests include mine disaster mechanics and roadway support engineering. The main research achievements are as follows,

1. Pan Yishan(corresponding author), Xiao Yonghui. Roadway hydraulic support for rockburst prevention in coal mine and its apapplication[J].Journal of China Coal Society,2020,45(1): 90-99.

2. Pan Yishan(corresponding author), Xiao Yonghui. Study of tunnel support theory of rockburst in coal mine and its application. Journal of China Coal Society, 2014, 39 (2),222-228.This paper was rated as “one hundred most influential domestic academic papers in China” in 2015.

3. Pan Yishan(corresponding author), Xiao Yonghui. Design of a buffer device for absorbing waves and energy in mining and its primary experiments[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2012,31(4):649-655.

4.Tongkuan Zhang ,Yishan Pan(corresponding author), Yonghui Xiao. Analytic solutions of a reducible strain gradient elasticity model for solid cylinder with a cavity and its application in zonal failure [J]. Applied Mathematical Modelling,72(2019): 663-681.

5. Xiao Yonghui, Pan Yishan. A fully enclosed roadway hydraulic support with energy absorption function for coal mine rockburst (Chinese invention patent number: ZL201510122327.0).

6. Xiao Yonghui, Pan Yishan. A kind of roadway section hydraulic support with energy absorption function for coal mine rockburst (Chinese invention patent number: ZL 201510297522.7).

7. Xiao Yonghui, Pan Yishan. A kind of constant resistance hydraulic prop with energy absorption function for coal mine rockburst (Chinese invention patent number: ZL201510297577.8).

8. Awarding: Research project “Roadway hydraulic support for prevention and control of rockburst” won the first prize of “China Coal Industry Science and Technology Award” in 2018. (fourth participant)

 

Email: xiaoyonghui@lnu.edu.cn

Tel: +86-13840482550

Previous: LI Lili
Next: SHI Wei
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China