Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

LIU Wen     KANG Xiaoshen     WANG Junping     ZHANG Chengyuan    
ZHU Liyuan     LI Lili     XIAO Yonghui     SHI Wei    
KANG Dawei     FU Qiang     SU Yu     ZHANG Dan    
LU Guoying     LI Bin     CHEN Yuyan     LIU Yufen    
XU Xiaojuan     XU Guangwen     ZHANG Junsong     YIN Feifei    
XU Chao     JIANG Qiuli     LU Xuemei     XU Guangzhi    
LI Yijie     LIU Chang     PAN Xueling     CAO Shuo    
SONG Yan     SONG Xiangyun     ZHANG Meixia     SUN Jiaxing    
SHAN Jing     FAN Xiaoxing     TAN Tianya     ZHAO Hongliang    
CHEN Xihao     LIU Shixing     SONG Peng     MENG Shaoying    
YU Hanjiang     WANG Jiwei     LI Lina     QIU wei    
LV Pin     CHEN Yuening     LI Yongqing     LIU Xinghui    
LIANG Yaqiu     HAN Yu     DING Yong     LIU Kuiyong    
LIU Yanxia     WU Xinjie     MA Fengcai    


XIAO Yonghui
2020-07-08 21:39  

XIAO Yonghui, a lecturer at School of Physics, Liaoning University, received B.E. degrees in engineering mechanics from Liaoning Technical Univeristy in 2010, and completed his Ph.D in engineering mechanics in 2016 at Liaoning Technical Univeristy.

The research interests include mine disaster mechanics and roadway support engineering. The main research achievements are as follows,

1. Pan Yishan(corresponding author), Xiao Yonghui. Roadway hydraulic support for rockburst prevention in coal mine and its apapplication[J].Journal of China Coal Society,2020,45(1): 90-99.

2. Pan Yishan(corresponding author), Xiao Yonghui. Study of tunnel support theory of rockburst in coal mine and its application. Journal of China Coal Society, 2014, 39 (2),222-228.This paper was rated as “one hundred most influential domestic academic papers in China” in 2015.

3. Pan Yishan(corresponding author), Xiao Yonghui. Design of a buffer device for absorbing waves and energy in mining and its primary experiments[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2012,31(4):649-655.

4.Tongkuan Zhang ,Yishan Pan(corresponding author), Yonghui Xiao. Analytic solutions of a reducible strain gradient elasticity model for solid cylinder with a cavity and its application in zonal failure [J]. Applied Mathematical Modelling,72(2019): 663-681.

5. Xiao Yonghui, Pan Yishan. A fully enclosed roadway hydraulic support with energy absorption function for coal mine rockburst (Chinese invention patent number: ZL201510122327.0).

6. Xiao Yonghui, Pan Yishan. A kind of roadway section hydraulic support with energy absorption function for coal mine rockburst (Chinese invention patent number: ZL 201510297522.7).

7. Xiao Yonghui, Pan Yishan. A kind of constant resistance hydraulic prop with energy absorption function for coal mine rockburst (Chinese invention patent number: ZL201510297577.8).

8. Awarding: Research project “Roadway hydraulic support for prevention and control of rockburst” won the first prize of “China Coal Industry Science and Technology Award” in 2018. (fourth participant)

 

Email: xiaoyonghui@lnu.edu.cn

Tel: +86-13840482550

Previous: LI Lili
Next: SHI Wei
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China