Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Marxism
Position: Home>>Faculty>>School of Marxism >>Content
 

Teachers

GAO Ran     CHAI Nan     PEI Yan     WANG Jian    
QI Bing     XIE Xiaojuan     WANG Xiaohong     SHI Jiaxian    
LIU Ningning     XU Ying     MIAO Yaohui     SUN Ying    
WANG Ximan     WANG Donghong     MENG Qingyan     FANG Guangshun    


CHAI Nan
2020-07-12 15:51  

CHAI Nan(1980---),female, Doctor  of Literature,the lecturer of Marxism College.

Research direction:Chinese Traditional Culture; Sinicization of Marxism.  

Previous: GAO Ran
Next: PEI Yan
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China