Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Foreign Studies
Position: Home>>Faculty>>College of Foreign Studies >>Content
 

Teachers

ZOU Xiaoxiao     ZI Mingfang     ZHU Mo     ZHOU Jie    
ZHAO Hongyan     ZHAO Chunying     ZHAO Chenyu     ZHANG Yongquan    
ZHANG Yan     ZHANG Tao     ZHANG Wenjing     ZHANG Rong    
ZHANG Jie     ZHANG Jiyun     YU Tao     YANG Fan    
WANG Zhenghong     WANG Xiaodan     WANG Lei     WANG Jing    
WAN Ping     ZHANG Xuanli     TANG Ming     SUN Yan    
SUN Qiao     SHI Guiren     SHAO Xuefei     QIU Chang    
PENG Longmei     PEI Ruicheng     MU Chonghuai     MA Yufeng    
MA Yanhong     MA Lijun     MA Bo     LU Yingshun    
LIU Yi     LIU Yanchun     LIU Xuan     LIU Liying    
LIN Xuejiao     LIAN Yunjie     LI Hongyun     LI Yan    
LI Di     KUANG Xin     JIANG Lina     JIANG Dan    
HU Miao     HUO Guang     HE Ying     HAO Huimin    
GU Hongzhe     GAO Hong     FAN Yongming     CHENG Jiaoyan    
CHEN Ying     ZENG Zhe     BU Yu     ZHENG Yingkui    
LIU Xiuyu    


SHI Guiren
2020-07-10 16:43  

SHI Guiren, male, born in 1962, professor of College of Foreign Studies of Liaoning University, supervisor of graduate students, deputy director of the Research Center for American Literature and Cultural Development of Liaoning University, the first group teacher-training expert of Liaoning University, principle member of the Chinese-Foreign Cultural Exchange Committee of Writers Association of Liaoning Province, communication review expert of the National Social Science Fund Project, communication review expert of master and doctoral thesis of China Academic Degrees and Graduate Education Development Center, peer review expert of Liaoning Province Social Science Planning Fund and senior personnel of Shenyang. He has mainly engaged in English language and literature research and English teaching. He has published more than 40 papers in journals such as Fudan Forum on Foreign Languages and LiteratureSocial Science JournalContemporary Writers Review, China Higher Education ResearchChina Education Daily, Journal of Northeastern University and Journal of Liaoning University. He has published more than ten monographs and translation works, and presided over more than twenty scientific research projects, including projects of Provincial Social Science Planning Fund Project, projects of Higher Education Scientific Research Project of the Education Department of Liaoning Province, projects of Higher Education Teaching Reform Research Project of the Education Department of Liaoning Province, projects of Provincial Educational Science Project, projects of the Social Science Federation of Liaoning Province. He has won the third prize of the 2011-2012 Provincial Philosophy and Social Sciences Achievements, the second prize of the Outstanding Achievements of the Third Provincial Philosophy and Social Sciences Academic Annual Meeting, the third prize of the Mid-Term Achievements of “the 12th Five-Year Plan” Provincial Education Science, the second prize of the Provincial Social Science Academic Activity Month “Language Philosophy and Translation Research Forum”.

Courses offered: Advanced English, British and American Drama, Canadian Literature, English Interpreting, Language and Culture, Reading and Appreciation, etc.

Research directions: English language and literature, translation studies and American culture.

 

 

Previous: SUN Qiao
Next: SHAO Xuefei
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China