Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Foreign Studies
Position: Home>>Faculty>>College of Foreign Studies >>Content
 

Teachers

ZHANG Xuanli     TANG Ming     SUN Yan     SUN Qiao    
SHI Guiren     SHAO Xuefei     QIU Chang     PENG Longmei    
PEI Ruicheng     MU Chonghuai     MA Yufeng     MA Yanhong    
MA Lijun     MA Bo     LU Yingshun     LIU Yi    
LIU Yanchun     LIU Xuan     LIU Liying     LIN Xuejiao    
LIAN Yunjie     LI Hongyun     LI Yan     LI Di    
KUANG Xin     JIANG Lina     JIANG Dan     HU Miao    
HUO Guang     HE Ying     HAO Huimin     GU Hongzhe    
GAO Hong     FAN Yongming     CHENG Jiaoyan     CHEN Ying    
ZENG Zhe     BU Yu     ZHENG Yingkui     ZHANG Jiyun    
LIU Xiuyu     ZHOU Jie     YU Tao    


TANG Ming
2020-07-10 16:48  

TANG Ming, male, was born in Shenyang in February 1969. Bachelor degree and master degree in English major, School of Foreign Languages, Liaoning University; Associate Professor, Department of English, School of Foreign Languages. The undergraduate courses he has taught include: Basic English, English Extensive Reading and Speed Reading, English News and Journals, Greek and Roman Mythology, Selected Readings of the Bible , English as a Second Foreign Language, English Writing, Grammar. The postgraduate courses he has taught successively: Western Literary Theory, Business English, Simultaneous Interpreting, Court  Oral Interpreting. He received MTI training in Guangdong University of Foreign Languages and recently received cross-border e-commerce training in Harbin.

Academic monographs completed independently or in cooperation with others: independently authored the book Master of Philosophy; also participated in the compilation of Quick Dictionary of English Self-examination Professional Test; English (Volume 4) (textbook). Academic papers: A Preliminary Study on the Comparison of Foreign Language Teaching Methods and the Optimization of the Teaching Process; Basic Similarities and Differences between English-Chinese Sentences and Translation ;  Introduction to Computer-Assisted English Teaching and Internet Problems; Studies on Writing Features of English News Characters ; Cultivation of English Professional Values in the New Era; Main Values in English Proverbs and Cross-Cultural English Teaching;  The Main Differences and Writing Strategies of English News Broadcasts and Newspapers and Periodicals and Cultivation of Cultural Awareness ; The meaning of Seeking-Saul Bellow’s Looking for Mr. Green and so on.Academic priorities: 1. English and American literature 2. Chinese traditional culture and western traditional culture

Previous: ZHANG Xuanli
Next: SUN Yan
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China