Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Liberal Arts
Position: Home>>Faculty>>College of Liberal Arts >>Content
 

Teachers

WANG Jun     LI Mingi     GAO Yanan     LI Fangning    
SUI Li     JI Guoxiu     ZHOU Fuyan     ZHOU Debo    
WANG Chunfei     LI Mingming     WANG Yinfeng     LI Shujun    
TANG Houguang     LI Guiyin     XU Yingxin     XU Kechao    
CUI Haifeng     SONG Wei     GAO Kaizheng     LI Dong    
ZHANG Liqun     XIE Zhongshan     LIU Wei     XIE Na    
WU Yujie     ZHAO Linghe     ZHAO Yulong     CHEN Liping    
MENG Qingli     GUO Xing     XIONG Ming     HU Sheng    


LI Mingi
2020-07-07 21:47  

    LI Ming-li, born in 1987, Chifeng, Inner Mongolia, Ph.D. of Literature, research direction is literature of Pre-Qin and Han dynasties, first earned the M. A. degree from Jilin University in 2011, and then obtained the Ph.D. degree from Jilin University in 2018, the lecture of the Teaching and Research Department of Chinese Ancient Literature.

    Li once participated in the sub-project research of the major bidding projects of the National Social Science of Fund of China, which is named as “Tsinghua Bamboo Slips ‘Xi Nian’ and New Research of the Ancient Histories”, published the works “Tsinghua Bamboo Slips ‘Xi Nian’ and Comparative Study of Narrative of ‘Zuo Zhuan’”(co-author, Zhong Xi Book Company, 2015), published papers “The Narrative Style, Core and Idea of Tsinghua Bamboo Slips ‘Xi Nian’”, “Ceremony Civilization Ruled by Force---Discussion of the Deep Narrative Structure of Tsinghua Bamboo Slips ‘Xi Nian’”, “The Private Letter of the Han Dynasty and the Mentality of the Scholar-officials in the Han Dynasty ”, doctoral dissertation awarded the “Outstanding Doctoral Dissertation of Jilin University in 2018”.


Previous: WANG Jun
Next: GAO Yanan
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China