Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Research Institute of Higher Education
College of Comprehensive Foundation Studies
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Comprehensive Foundation Studies
Position: Home>>Faculty>>College of Comprehensive Foundation Studies>>Content
 

Teachers

LIU Yanqing     LIU Shuang     LIU Hongfei     LI Ying    
LI Su     LI Hongyan     LI Guanghui     KONG Yue    
JIN Chunhong     JIANG Yi     HU Juan     HE Kaixuan    
HAO Jiajia     HAN Xiao     HAN Yanli     GU Yumin    
WANG Danyang     FU Xiaona     FAN Xing     DU Juan    
SHAN Fang     DAI Xiaowei     CHU Yanxia     CHEN Xiaofang    
CHEN Xiao     CHEN Jia     CHE Yanqiu     CHE Wen    
CAO Tianfei     BU Zeyan     BIE Xiaojie     BO Shuyan    
BAI Xuefei     HAN Hongjun    


LIU Shuang
2020-07-22 17:28  

LIU Shuang, graduated from Dalian University of Foreign Languages, Master of English Language and Literature. Teaching College English, both reading and listening. Competent enough to adopt different teaching methods according to students’ different English levels. Dedicated to the improvement of students’ ability in practice.

Previous: LIU Yanqing
Next: LIU Hongfei
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China