Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Research Institute of Higher Education
College of Comprehensive Foundation Studies
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Comprehensive Foundation Studies
Position: Home>>Faculty>>College of Comprehensive Foundation Studies>>Content
 

Teachers

SUN Yanjie     SUN Liang     SONG Yali     REN Xiujie    
QU Yuanchao     QI Dianjun     NIU Xiaohan     MENG Chen    
MA Fei     LIU Yanqing     LIU Shuang     LIU Hongfei    
LI Ying     LI Su     LI Hongyan     LI Guanghui    
KONG Yue     JIN Chunhong     JIANG Yi     HU Juan    
HE Kaixuan     HAO Jiajia     HAN Xiao     HAN Yanli    
GU Yumin     WANG Danyang     FU Xiaona     FAN Xing    
DU Juan     SHAN Fang     DAI Xiaowei     CHU Yanxia    
CHEN Xiaofang     CHEN Xiao     CHEN Jia     CHE Yanqiu    
CHE Wen     CAO Tianfei     BU Zeyan     BIE Xiaojie    
BO Shuyan     BAI Xuefei     HAN Hongjun    


SUN Liang
2020-07-22 17:53  

Name: Sun Liang

Gender: male

Date of birth: June 29, 1981

Degree: doctor of management

Research field: financial mathematics; risk management; economic statistical analysis

 

Since engaging in teaching and research in 2007, has published more than 10 papers in national and provincial academic journals, among which two CSSCI papers were published in the journal of applied statistics and management, and two papers were included by EI. Participated in compiling three undergraduate textbooks. As the host has presided over seven provincial and municipal scientific research projects; As the main participant, participated in more than 10 national and provincial research projects. In 2013, guided students to participate in the extracurricular academic science and technology works competition for college students and won the second prize.

At present, teach undergraduates the basic courses of economic mathematics "advanced mathematics", "calculus", "linear algebra", "probability theory and mathematical Statistics", and the specialized courses "Business Statistics" and "project management software and application".

Previous: SUN Yanjie
Next: SONG Yali
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China