Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home>>Faculty>>College of Law>>Content
 

Teachers

JIAO Shumin     GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng    
ZHENG Ying     ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun    
WANG Yingming     WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu    
ZU Wei     ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong    
ZENG Xiangrui     DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu    
TONG Lianfa     REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,    
GAO Lanjun     GAO Ning     HOU Xiaolei     LIU Dawei    
LIU Yang     LI Yan     LI Zhuo     LU Jun    
SHI Ying     TANG Yufeng     XU Yang     YANG Ming    
YAO Xu     ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


GAO Lanjun
2016-12-02 09:24  

Dr. GAO Lanjun, professor of the Law School of Liaoning University, has been studying the International Law since many years. Her major research focuses on the basic theoretical problems of Intentional Law. The representative work Axiology of International Law is an earlier monograph of the basic theory of the value of international law in China, which sets up the basic theory of the value of Intentional Law, specifically established the value system of International Law, proposes the theoretical foundation and the way to achieve the value of International Law in practice, so as to promote the further development of International Law and to form a proper order of International Law. On the basis of deep researches of the basic theories of International Law, combing the thoughts in teaching process with legal service practices of national security, Prof. Gao expands her research fields to the International Investment Law, International Human Rights Law and legal researches to hot points in International Law and exerts an effect on them. For example, she researches the social responsibilities of enterprises, the BOT Investment Style, and the treaties signed between China and other countries.

Email: 982998266@qq.com

Tel: 86-024-62602408

Previous: GE Zhuangzhi,
Next: GAO Ning
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China