Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home>>Faculty>>College of Law>>Content
 

Teachers

ZHANG Yue     YAO Yu     YANG Honglei     WANG Zhiquan    
WANG Xiaobin     WANG Chunzi     QUAN Ji     PIAO Daxian    
MENG Xing     LIU Jiaqi     JIANG Xin     GUO Jinliang    
FAN Miao     CHEN Duowang     CAO Li     JIAO Shumin    
GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng     ZHENG Ying    
ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun     WANG Yingming    
WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu     ZU Wei    
ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong     ZENG Xiangrui    
DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu     TONG Lianfa    
REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,     GAO Lanjun    
GAO Ning     HOU Xiaolei     HAN Yingfu     LIU Dawei    
LIU Yang     LI Yan     LI Zhuo     LU Jun    
SHI Ying     TANG Yufeng     XU Yang     YANG Ming    
YAO Xu     ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


GAO Lanjun
2016-12-02 09:24  

Dr. GAO Lanjun, professor of the Law School of Liaoning University, has been studying the International Law since many years. Her major research focuses on the basic theoretical problems of Intentional Law. The representative work Axiology of International Law is an earlier monograph of the basic theory of the value of international law in China, which sets up the basic theory of the value of Intentional Law, specifically established the value system of International Law, proposes the theoretical foundation and the way to achieve the value of International Law in practice, so as to promote the further development of International Law and to form a proper order of International Law. On the basis of deep researches of the basic theories of International Law, combing the thoughts in teaching process with legal service practices of national security, Prof. Gao expands her research fields to the International Investment Law, International Human Rights Law and legal researches to hot points in International Law and exerts an effect on them. For example, she researches the social responsibilities of enterprises, the BOT Investment Style, and the treaties signed between China and other countries.

Email: 982998266@qq.com

Tel: 86-024-62602408

Previous: GE Zhuangzhi,
Next: GAO Ning
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China