Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home>>Faculty>>College of Law>>Content
 

Teachers

JIAO Shumin     GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng    
ZHENG Ying     ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun    
WANG Yingming     WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu    
ZU Wei     ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong    
ZENG Xiangrui     DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu    
TONG Lianfa     REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,    
GAO Lanjun     GAO Ning     HOU Xiaolei     LIU Dawei    
LIU Yang     LI Yan     LI Zhuo     LU Jun    
SHI Ying     TANG Yufeng     XU Yang     YANG Ming    
YAO Xu     ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


WANG Sufen
2016-12-02 09:33  

WANG Sufen J.D. Post-doctor in Theoretical Economics, Professor of Law, Liaoning University, Director, Chinese Society of Sociological Jurisprudence, Director, National Society of Foreign Legal History, Managing Director, Liaoning Law Society, Legislative Consultant, Shenyang Municipal People's Congress, Main Research Direction: Labor and Social Security Law, Professor Wang chaired a program initiated by Education Department where she raised a mechanism for moderately sharing social insurance liabilities by different subjects. This mechanism, especially the theoretical and positive research on funding responsibility of basic endowment insurance, has arose broad attention, which was of great practical significance on dealing with the funding issues. She chaired a discussion about the anti-fraud legislation on social insurance issue, and put forward numerous suggestions to solve practical problem. Professor Wang serves as a legislative consultant for the Shenyang Municipal People's Congress, and as a managing director in Liaoning  Law Society. During her tenure, she has been a frequent contributor to legislative activities. Most of her suggestions on the modification of the law are adopted, all of which reflect a scholar’s contribution to the society, and realize the social value of theoretical research.

Email: 983145213@qq.com

Tel: 86-024-62602408

Previous: WANG Yingming
Next: TIAN Chunlei
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China