Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Law
Business School
School of International Studies
School of Information
School of Mathematics
School of Life Science
College of Light Industry
Institute of Population Research
College of Communication
College of Philosophy and Public Administration
School of Journalism and Communication
School of Pharmaceutical Science
College of Chemistry
School of History
Asia-Australia Business College
School of Physics
School of Art
School of Economics
School of Innovation and Entrepreneurship
Sunwah International Business School
School of Marxism
College of Foreign Studies
School of Environmental Sciences
College of Liberal Arts
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home > Faculty > College of Law > Content
 

Teachers

JIAO Shumin     GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng    
ZHENG Ying     ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun    
WANG Yingming     WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu    
ZU Wei     ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong    
ZENG Xiangrui     DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu    
TONG Lianfa     REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,    
GAO Lanjun     GAO Ning     HOU Xiaolei     LIU Dawei    
LIU Yang     LI Yan     LI Zhuo     LU Jun    
SHI Ying     TANG Yufeng     XU Yang     YANG Ming    
YAO Xu     ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


WANG Yingming
2016-12-02 09:34  

WANG Yingming, male, Born in January 4, 1974, Han nationality, Benxi Liaoning, Associate Professor in School of Law, Liaoning University ,Master Tutor, Lawyer of Liaoning Watson Law Firm, Director of Economic Law Research Institute of Liaoning Law Society, Committee Member of Liaoning Provincial Government Legal Advisory Committee, Special Mediator of Shenyang Intermediate People's Court, Economic law and commercial law, Mr.Wang published 2 works independently (China Public Security University Press, Northeastern University Press), co-published 2works(deputy editor, Law Press). More than 30 academic papers published by academic journals at provincial level and above.

Email: 13332405968@163.com

Tel: 86-024-62602408

Previous: WU Fengjun
Next: WANG Sufen
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China