Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home>>Faculty>>College of Law>>Content
 

Teachers

JIAO Shumin     GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng    
ZHENG Ying     ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun    
WANG Yingming     WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu    
ZU Wei     ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong    
ZENG Xiangrui     DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu    
TONG Lianfa     REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,    
GAO Lanjun     GAO Ning     HOU Xiaolei     LIU Dawei    
LIU Yang     LI Yan     LI Zhuo     LU Jun    
SHI Ying     TANG Yufeng     XU Yang     YANG Ming    
YAO Xu     ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


WU Fengjun
2016-12-02 09:35  

WU Fengjun, male, Manchu, born in April 1973, Huanren County, Liaoning province, Associate Professor in School of Law, Liaoning University ,Master Tutor, Director of China Law Society Economic Law Research Association, Executivedirector of Consumer Protection Law-Research Council of Liaoning Province Law Society. Director of Economic Law Research Institute of Liaoning Law Society ,Lawyer of Liaoning Zhonglian Law Firm Corporate Law and Financial Law.He published nearly 30 papers, and published monographs or co-authored five books.He won the second and third prize of the Liaoning Provincial Government Prize, the second prize of the Liaoning Provincial Academic Annual Award and other research awards.

Email: wufengjun@aliyun.com

Tel: 86-024-62602408

Previous: YAN Hai
Next: WANG Yingming
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China