Home  About LNU  News  Research  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home>>Faculty>>College of Law>>Content
 

Teachers

ZHANG Yue     YAO Yu     YANG Honglei     WANG Zhiquan    
WANG Xiaobin     WANG Chunzi     QUAN Ji     PIAO Daxian    
MENG Xing     LIU Jiaqi     JIANG Xin     GUO Jinliang    
FAN Miao     CHEN Duowang     CAO Li     JIAO Shumin    
GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng     ZHENG Ying    
ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun     WANG Yingming    
WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu     ZU Wei    
ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong     ZENG Xiangrui    
DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu     TONG Lianfa    
REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,     GAO Lanjun    
GAO Ning     HOU Xiaolei     HAN Yingfu     LIU Dawei    
LIU Yang     LI Yan     LI Zhuo     LU Jun    
SHI Ying     TANG Yufeng     XU Yang     YANG Ming    
YAO Xu     ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


YAN Hai
2016-12-02 09:35  

YAN Hai, Professor in School of Law, Liaoning University, Director of Liaoning University’s Center for National Governance and Rule of Law Research, Finance Law; Finance and Tax Law; Energy Law; Regulatory Law, Dr. Yan has devoted himself to research for China’s transformation of modern national forms of rule of law using economic thinking for years, such as “Regulating Nation”, “Revenue Nation”, “Environmental Nation”, “Social Nation” and so on. Dr. Yan has published his own monograph named “Process, Office and Power of Budgeting: Based on the Paradigm of the Politics of Law” and “Money is Power: Monetary Regulation Power”, etc. Furthermore, Dr. Yan also has published papers named “Theoretical Structure of Judicial Budget System”, “Expression Freedom, Public Access to the Media and Governmental Regulation”, “Knot and Sword: Study on Explanations to the Facts Function of Substantive Taxation Principle”, “Study on Risk Regulation Paradigm of Economic Law”, etc. Dr. Yan’s research results have a significant impact in academe, such as the view of human rights of economic law, risk regulation paradigm of economic law, Chinese constitutional logic of public budget, theory of rule of law of monetary regulation power, legal construction of utilities franchise, the financial ecology of private law of banks and the legal innovation of China's energy, etc. Dr. Yan has been granted over 30 prizes including prize for philosophical, social and scientific outcome, provincial prize for natural scientific outcome, various academic prizes issued by provincial social sciences association, China Law Society, local law society and single law study society, etc.

Email: ocesto@qq.com

Tel: 86-024-62602408

Previous: ZHANG Ti
Next: WU Fengjun
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China