Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home>>Faculty>>College of Law>>Content
 

Teachers

ZHANG Yue     YAO Yu     YANG Honglei     WANG Zhiquan    
WANG Xiaobin     WANG Chunzi     QUAN Ji     PIAO Daxian    
MENG Xing     LIU Jiaqi     JIANG Xin     GUO Jinliang    
FAN Miao     CHEN Duowang     CAO Li     JIAO Shumin    
GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng     ZHENG Ying    
ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun     WANG Yingming    
WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu     ZU Wei    
ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong     ZENG Xiangrui    
DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu     TONG Lianfa    
REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,     GAO Lanjun    
GAO Ning     HOU Xiaolei     HAN Yingfu     LIU Dawei    
LIU Yang     LI Yan     LI Zhuo     LU Jun    
SHI Ying     TANG Yufeng     XU Yang     YANG Ming    
YAO Xu     ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


LI Yan
2016-12-02 09:39  

Dr. LI Yan, has been committed to the study of the "Civil Legal Interests", and has published the " the Definition of Civil Legal Interests ", " On the Legal Nature of the General Personality Right ", " The Definition of the Legal Nature of Pure Economic Loss," " The Preliminary Demonstration of the Nature of Legal Interest "," The Proof of Civil Legal Interest - From the Perspective of Bounded Rationality ","Transformation of Civil Law Interests and Rights and Interests"," Legislation on Inheritance of Virtual Property "," The Definition of Legal Nature of Prohibited Works and the Construction of Protection"and other articles, presided over the two national social science fund whose content is legal interest-related content, namely" Research on Basic Categories of Civil Law"," Research on the Interests of the Third Party Infringing Contract Concluded", put forward the concept of the basic category of legal interests and puts forward the research method of legal interest classification. argues that legal interest is a means of protecting the interests of the law, rights and interests should be the member of the interest system. In his point of view, the emergence of legal interests is the bounded rationality of man and the law of the inevitable product which caused some repercussions in academia.

Email: lnulaw2008@126.com

Tel: 86-024-62602408

Previous: LI Zhuo
Next: JIAO Shumin
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China