Home  About LNU  News  Research  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home>>Faculty>>College of Law>>Content
 

Teachers

ZHANG Yue     YAO Yu     YANG Honglei     WANG Zhiquan    
WANG Xiaobin     WANG Chunzi     QUAN Ji     PIAO Daxian    
MENG Xing     LIU Jiaqi     JIANG Xin     GUO Jinliang    
FAN Miao     CHEN Duowang     CAO Li     JIAO Shumin    
GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng     ZHENG Ying    
ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun     WANG Yingming    
WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu     ZU Wei    
ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong     ZENG Xiangrui    
DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu     TONG Lianfa    
REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,     GAO Lanjun    
GAO Ning     HOU Xiaolei     HAN Yingfu     LIU Dawei    
LIU Yang     LI Yan     LI Zhuo     LU Jun    
SHI Ying     TANG Yufeng     XU Yang     YANG Ming    
YAO Xu     ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


YANG Ming
2016-12-02 09:42  

YANG Ming ,female, J.D., Professor and doctoral supervisor of Law school in Liaoning University.

      2006~ 2016   Doctor , Punishment law School;, Jilin University   

      1987~1990  Master, Procedural law School, Southwest politics and Law University                          

      1983~ 1987  Bachelor’s degree of laws, Law School, Liaoning University

      2003~      Professor of Law School, Liaoning University

      1990~ 2003  Lecturer of Law School, Liaoning University 

      Dr. Yang has published many monographs which include “The Research on erasing crime function of procedural law”, “The Research on Difference between litigation mechanism” and the textbook of “Criminal Procedure”, and has co-written some textbooks about procedural law and criminal law. Also, she has published more than 30 papers on “law”, “Science of Law”, “Modern Law Science”, “Contemporary Law Review”, “Criminal Science”, “People` s Procurator Semimonthly” etc.

      Dr. Yang has participated in a research program funded by the National Social Science Foundation of China (2009-2014), “the Research on erasing crime function of procedural law”. Also, have participated 2 of research programs funded by the Provincial Social Science Foundation of Liaoning, 3 of Scientific research projects funded by the Education Department of Liaoning, and a research of Teaching Reform Project funded by Liaoning university.

      Prof. Dr. Yang held academic or research positions in various academic awards. She was awarded “Outstanding young and middle-aged teacher” of Liaoning University for years. In 2014, she has been selected as the 2nd “outstanding young and middle-aged law expert” by the Politics and Law Committee of Liaoning,  the Department of human resources and social security of Liaoning ,the Law Society of Liaoning, the Bureau of Civil Servants of Liaoning. At present, be the standing director of the Criminal Procedure Law Institute of China. 

      Email: teacheryangming@sina.com.cn

      Tel: 86-024-62602408


Previous: ZHANG Yunpeng
Next: XU Yang
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China