Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home>>Faculty>>College of Law>>Content
 

Teachers

FAN Miao     CHEN Duowang     CAO Li     JIAO Shumin    
GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng     ZHENG Ying    
ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun     WANG Yingming    
WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu     ZU Wei    
ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong     ZENG Xiangrui    
DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu     TONG Lianfa    
REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,     GAO Lanjun    
GAO Ning     HOU Xiaolei     LIU Dawei     LIU Yang    
LI Yan     LI Zhuo     LU Jun     SHI Ying    
TANG Yufeng     XU Yang     YANG Ming     YAO Xu    
ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


CAO Li
2020-05-11 14:23  

CAO Li, Male, Assistant Professor of law school and master student supervisor in Liaoning University. Received Bachelor, Master and Ph.D.(Doctor) degree from Jilin University.

Research direction: Corporate Law and Securities Regulation.

Published Book: A Comparative Study on the Essential Elements of Securities Insider Trading (book series funded by China Law Society), Law Press, 2016.

Awards: Outstanding Doctoral Thesis Award of Jilin University, Outstanding Doctoral Graduates of Jilin University, the first Fangde Law Research Award.

Academic experience: Visited Law School of Soochow University in 2016.

Previous: CHEN Duowang
Next: ZHAO Bingui
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China