Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home>>Faculty>>College of Law>>Content
 

Teachers

ZHANG Yue     YAO Yu     YANG Honglei     WANG Zhiquan    
WANG Xiaobin     WANG Chunzi     QUAN Ji     PIAO Daxian    
MENG Xing     LIU Jiaqi     JIANG Xin     GUO Jinliang    
FAN Miao     CHEN Duowang     CAO Li     JIAO Shumin    
GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng     ZHENG Ying    
ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun     WANG Yingming    
WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu     ZU Wei    
ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong     ZENG Xiangrui    
DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu     TONG Lianfa    
REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,     GAO Lanjun    
GAO Ning     HOU Xiaolei     HAN Yingfu     LIU Dawei    
LIU Yang     LI Yan     LI Zhuo     LU Jun    
SHI Ying     TANG Yufeng     XU Yang     YANG Ming    
YAO Xu     ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


FAN Miao
2020-05-11 14:36  

FAN Miao, Female, born in August 1987, Doctor of Criminal Law and Lecture of Liaoning University Law School.

Learning experience: studied at Jilin University Law School and obtained Bachelor of law, Master of Criminal Law and Doctor of Criminal Law from 2005 to 2015.

Research direction: Criminal Law, Criminology.

Professional affiliations: the executive director of Criminal Law Research Association of Liaoning Law Society, the executive director of Criminal Law Research Association of Shenyang Law Society and the executive director of the Criminology Research Association of Liaoning Law Society, the member of Liaoning Province young doctor of law think tank.

Academic achievements: published over 10 academic papers in national core journals including Guangming Daily, Law Science Magazine, Social Science Journal, Journal of Northeastern University (Social Science), Justice of China and Procuratorate Daily; presided over 1 project of National Social Science Fund, 2 projects of Liaoning Provincial Philosophy Social Science Planning Fund and participated in 5 projects of national and provincial scientific research.

Teaching achievements: the case for teaching has been selected into the Case Library of professional degree teaching of Ministry of Education, and the multimedia courseware has won the provincial and ministerial teaching achievement awards many times. To train the students in Law School to participate in The National Collegiate Moot Court competition, Liaoning Province Undergraduate Moot Court Competition as well as Liaoning Province Postgraduate Moot Court Competition, and won different awards including but not limited to the championship, first-class award for outstanding legal documents and outstanding instructor award.

Previous: GUO Jinliang
Next: CHEN Duowang
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China