Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home>>Faculty>>College of Law>>Content
 

Teachers

GUO Jinliang     FAN Miao     CHEN Duowang     CAO Li    
JIAO Shumin     GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng    
ZHENG Ying     ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun    
WANG Yingming     WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu    
ZU Wei     ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong    
ZENG Xiangrui     DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu    
TONG Lianfa     REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,    
GAO Lanjun     GAO Ning     HOU Xiaolei     LIU Dawei    
LIU Yang     LI Yan     LI Zhuo     LU Jun    
SHI Ying     TANG Yufeng     XU Yang     YANG Ming    
YAO Xu     ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


FAN Miao
2020-05-11 14:36  

FAN Miao, Female, born in August 1987, Doctor of Criminal Law and Lecture of Liaoning University Law School.

Learning experience: studied at Jilin University Law School and obtained Bachelor of law, Master of Criminal Law and Doctor of Criminal Law from 2005 to 2015.

Research direction: Criminal Law, Criminology.

Professional affiliations: the executive director of Criminal Law Research Association of Liaoning Law Society, the executive director of Criminal Law Research Association of Shenyang Law Society and the executive director of the Criminology Research Association of Liaoning Law Society, the member of Liaoning Province young doctor of law think tank.

Academic achievements: published over 10 academic papers in national core journals including Guangming Daily, Law Science Magazine, Social Science Journal, Journal of Northeastern University (Social Science), Justice of China and Procuratorate Daily; presided over 1 project of National Social Science Fund, 2 projects of Liaoning Provincial Philosophy Social Science Planning Fund and participated in 5 projects of national and provincial scientific research.

Teaching achievements: the case for teaching has been selected into the Case Library of professional degree teaching of Ministry of Education, and the multimedia courseware has won the provincial and ministerial teaching achievement awards many times. To train the students in Law School to participate in The National Collegiate Moot Court competition, Liaoning Province Undergraduate Moot Court Competition as well as Liaoning Province Postgraduate Moot Court Competition, and won different awards including but not limited to the championship, first-class award for outstanding legal documents and outstanding instructor award.

Previous: GUO Jinliang
Next: CHEN Duowang
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China