Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home>>Faculty>>College of Law>>Content
 

Teachers

PIAO Daxian     MENG Xing     LIU Jiaqi     JIANG Xin    
GUO Jinliang     FAN Miao     CHEN Duowang     CAO Li    
JIAO Shumin     GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng    
ZHENG Ying     ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun    
WANG Yingming     WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu    
ZU Wei     ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong    
ZENG Xiangrui     DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu    
TONG Lianfa     REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,    
GAO Lanjun     GAO Ning     HOU Xiaolei     HAN Yingfu    
LIU Dawei     LIU Yang     LI Yan     LI Zhuo    
LU Jun     SHI Ying     TANG Yufeng     XU Yang    
YANG Ming     YAO Xu     ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


MENG Xing
2020-05-11 15:28  

MENG Xing, Female, Associate Professor of law school and Master Tutor in Liaoning University. Doctor of Law of Peking Univeristy, Visiting Scholar of Columbia University from 2017 to 2018.

Research direction: Civil Procedure Law, Comparative study of Chinese and foreign law.

Academic achievements: published 5 academic papers in national core journals and 1 paper in international publication.  

Awards: Outstanding University Graduates of Chongqing (2013); SHKP-Kwoks' Foundation HKU Law Scholarship in University of Hong Kong (2013-2014) Outstanding Paper of the 18th Academic Seminar of Sichuan People's Courts(2016.5);China Scholarship for Visiting Scholars(2017-2018); Jing Jiang Scholarship of Peking University(2017-2018).

Furthermore, served as Permanent Member of Liaoning Institute of Procedural Law; Special Mediator of the Intermediate People’s Court of Shenyang.

Email: awakendream@126.com

 

Previous: PIAO Daxian
Next: LIU Jiaqi
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China