Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home>>Faculty>>College of Law>>Content
 

Teachers

ZHANG Yue     YAO Yu     YANG Honglei     WANG Zhiquan    
WANG Xiaobin     WANG Chunzi     QUAN Ji     PIAO Daxian    
MENG Xing     LIU Jiaqi     JIANG Xin     GUO Jinliang    
FAN Miao     CHEN Duowang     CAO Li     JIAO Shumin    
GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng     ZHENG Ying    
ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun     WANG Yingming    
WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu     ZU Wei    
ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong     ZENG Xiangrui    
DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu     TONG Lianfa    
REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,     GAO Lanjun    
GAO Ning     HOU Xiaolei     HAN Yingfu     LIU Dawei    
LIU Yang     LI Yan     LI Zhuo     LU Jun    
SHI Ying     TANG Yufeng     XU Yang     YANG Ming    
YAO Xu     ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


QUAN Ji
2020-05-11 15:44  

QUAN Ji, female, Doctor of Philosophy in Law, graduated from Ewha Womans University, Republic of Korea.

Currently, she is an assistant professor of law at Liaoning University, giving lectures including Administrative Law. The main research direction was the Comparative Administrative Act, the Land Administrative Act, the Social Welfare Act, and the administrative remedy for land expropriation was conducted in comparative study of the system of South Korea and China. She has gained many years of experience in the theory and practice of social welfare law while playing the role of secretary for many years at the Korean Academy of Social Welfare and Law. She was also a senior researcher at the Korean Autonomy Law Institute and a senior researcher at the Center for Cyber Law Ewha Womans University, and actively participated in various  academic exchanges between China and South Korea and took on important roles. During the stay in Korea, she has published a number of papers and participated in more than 10 projects. 

She will study the comparison of East Asian administrative laws, especially in the field of comparative administrative laws, and also pay a lot of attention to the issues of public law in areas such as IT laws and regulations that arise along with social development, and she will continue to conduct in-depth research on related areas.

Email: quanji@lnu.edu.cn

Tel: 86-024-6260-2408

 

 

Previous: WANG Chunzi
Next: PIAO Daxian
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China