Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home>>Faculty>>College of Law>>Content
 

Teachers

WANG Chunzi     QUAN Ji     PIAO Daxian     MENG Xing    
LIU Jiaqi     JIANG Xin     GUO Jinliang     FAN Miao    
CHEN Duowang     CAO Li     JIAO Shumin     GUO Jie    
DU Jiahua     LI Lifeng     ZHENG Ying     ZHANG Ti    
YAN Hai     WU Fengjun     WANG Yingming     WANG Sufen    
TIAN Chunlei     CAO Jinqiu     ZU Wei     ZHANG Xizhao    
ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong     ZENG Xiangrui     DONG Shikun    
ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu     TONG Lianfa     REN Ji    
NI Xue     GE Zhuangzhi,     GAO Lanjun     GAO Ning    
HOU Xiaolei     HAN Yingfu     LIU Dawei     LIU Yang    
LI Yan     LI Zhuo     LU Jun     SHI Ying    
TANG Yufeng     XU Yang     YANG Ming     YAO Xu    
ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


QUAN Ji
2020-05-11 15:44  

QUAN Ji, female, Doctor of Philosophy in Law, graduated from Ewha Womans University, Republic of Korea.

Currently, she is an assistant professor of law at Liaoning University, giving lectures including Administrative Law. The main research direction was the Comparative Administrative Act, the Land Administrative Act, the Social Welfare Act, and the administrative remedy for land expropriation was conducted in comparative study of the system of South Korea and China. She has gained many years of experience in the theory and practice of social welfare law while playing the role of secretary for many years at the Korean Academy of Social Welfare and Law. She was also a senior researcher at the Korean Autonomy Law Institute and a senior researcher at the Center for Cyber Law Ewha Womans University, and actively participated in various  academic exchanges between China and South Korea and took on important roles. During the stay in Korea, she has published a number of papers and participated in more than 10 projects. 

She will study the comparison of East Asian administrative laws, especially in the field of comparative administrative laws, and also pay a lot of attention to the issues of public law in areas such as IT laws and regulations that arise along with social development, and she will continue to conduct in-depth research on related areas.

Email: quanji@lnu.edu.cn

Tel: 86-024-6260-2408

 

 

Previous: WANG Chunzi
Next: PIAO Daxian
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China