Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home>>Faculty>>College of Law>>Content
 

Teachers

ZHANG Yue     YAO Yu     YANG Honglei     WANG Zhiquan    
WANG Xiaobin     WANG Chunzi     QUAN Ji     PIAO Daxian    
MENG Xing     LIU Jiaqi     JIANG Xin     GUO Jinliang    
FAN Miao     CHEN Duowang     CAO Li     JIAO Shumin    
GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng     ZHENG Ying    
ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun     WANG Yingming    
WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu     ZU Wei    
ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong     ZENG Xiangrui    
DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu     TONG Lianfa    
REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,     GAO Lanjun    
GAO Ning     HOU Xiaolei     HAN Yingfu     LIU Dawei    
LIU Yang     LI Yan     LI Zhuo     LU Jun    
SHI Ying     TANG Yufeng     XU Yang     YANG Ming    
YAO Xu     ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


WANG Chunzi
2020-05-11 15:54  

WANG Chunzi, female, Lecturer of Law School, Liaoning University.

RESEARCH DIRECTION: Legal History, highlighting on the modernization of Chinese law.

COURSES: Chinese legal history, Foreign legal history, History of Chinese legal thoughts, History of western legal thoughts.

PROJECTS:

“Confliction and integration: A Study on the modernization of Chinese Civil Procedure Law (1901-1935)”, supported by National Social Science Fund, 2018.

“Compilation of folk statutes in early modern China”, supported by National Social Science Fund, 2014.

“Civil mediation experiences: What do we learn from Late Qing dynasty and early Republic of China?”, supported by Liaoning Social Science Fund, 2016.

PUBLICATIONS:

Forthcoming: Zu Wei and Wang Chunzi and “A Collection of Folk Statutes in Early Modern China”, Beijing: Law Press China.

2017. Chunzi Wang. “Dilemmas in compiling the draft of Criminal and Civil Procedure Law of the Qing Dynasty.” Pp160-178 in On the modernization of Chinese law, edited by Sheng Zhang. Beijing: China University of Political science and Law Press.

2016. Chunzi Wang. “The evolution of civil mediation system in modern China.” Pp169-185 in Shengjing Law Review, edited by Song Yang. Beijing: Law Press China.

Contact Information:

Email: abu.0101@hotmail.com

Mobile: +86 024-62602408

 

Previous: WANG Xiaobin
Next: QUAN Ji
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China