Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home>>Faculty>>College of Law>>Content
 

Teachers

WANG Zhiquan     WANG Xiaobin     WANG Chunzi     QUAN Ji    
PIAO Daxian     MENG Xing     LIU Jiaqi     JIANG Xin    
GUO Jinliang     FAN Miao     CHEN Duowang     CAO Li    
JIAO Shumin     GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng    
ZHENG Ying     ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun    
WANG Yingming     WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu    
ZU Wei     ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong    
ZENG Xiangrui     DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu    
TONG Lianfa     REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,    
GAO Lanjun     GAO Ning     HOU Xiaolei     HAN Yingfu    
LIU Dawei     LIU Yang     LI Yan     LI Zhuo    
LU Jun     SHI Ying     TANG Yufeng     XU Yang    
YANG Ming     YAO Xu     ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


WANG Xiaobin
2020-05-14 13:54  

 

WANG Xiaobin, male, born in January 1985, native of Haicheng, Liaoning Province, lecturer in Law School of Liaoning University. He obtained a doctorate degree in criminal law from Jilin University in 2015.

His main research interests are criminal law and criminal procedure law. He is also the Deputy Secretary-General and Director of the Criminal Law Research Society of the Liaoning Provincial Law Society, the Deputy Secretary-General of the Criminal Law Research Society of the Shenyang Law Society, and the Legal Advisor of the Public Security Branch of the Huanggu District of Shenyang City. Published 6 papers in CSSCI source journals and Chinese core journals, such as "Social Science Front", "Criminal Law Series", "Northern Methodology", "Journal of Shandong Police College", hosted and participated in 8 projects of various types, master's degree thesis " "Research on the Causes of Crimes from the Perspective of Primary Social Groups" was rated as "Jilin Excellent Master's Dissertation", thesis "Review of" Pocketization "of Illegal Business Crime" won the "First Prize of Liaoning Provincial Criminal Law Research Association 2016 Annual Meeting" .

Previous: WANG Zhiquan
Next: WANG Chunzi
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China