Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Life Science
Position: Home>>Faculty>>School of Life Science >>Content
 

Teachers

ZHOU Chan     ZHANG Jingjing     HAN Chuanyu     FU Lin    
YIN Jiangxia     WANG Juan     WANG Xiangyu     LU Ziyin    
LI Chengcheng     HE Jianwei     HE Yin     ZHANG Li    
ZENG Yingyue     YANG Zhe     JIANG Yiting     DENG Xin    
ZHENG Fangliang     WANG Hongyan     TANG Yi     RUAN Yanan    
LIU Jianli     SUN Jun     LI Donglai     HUI Jing    
HE Jianwei     BEN Songbin     AI Haixin     WEI Jie    
ZHU chunyu     BI Xiuli     CAO xiangyu     LU Xiuli    
JIN Lili     CAI Tiange     HAN Yang     WANG Qiuyu    
LIU Hongsheng     WAN Dongmei    


BI Xiuli
2016-12-05 13:54  

BI Xiuli, a professor at School of Life Science, Liaoning University, received B.S. from Hebei Medical University in 2000, obtained her Ph.D on Pharmacology in 2005 at Shenyang Pharmaceutical University, China, completed the postdoctoral research during 2005-2007 in University of Alabama at Birmingham in USA, and worked as Research associate and Instructor in University of Illinois at Chicago in USA during 2007-2010.

Our lab research focuses on the carcinogenesis and chemoprevention of colorectal cancer. Particular the role of tumor microenvironment in the formation and development of colorectal cancer, and the role of epigenetic regulation in Wnt signaling pathway in colorectal prevention using natural factors intervention is the current research focus.

The represent research achievements are as followed:

1. Bi X, Shi QZhang HBao YHu DPohl NFang WDong HXia XFan DYang W. c-Jun NH2-teminal kinase 1 interacts with vitamin D receptor and affects vitamin D-mediated inhibition of cancer cell proliferation. J Steroid Biochem Mol Biol.  2016 Oct;163:164-72.  IF: 3.89

2. Bi X, Xia X, Fan D, Mu T, Zhang Q, Iozzo RV, Yang W. Oncogenic activin C interacts with decorin in colorectal cancer in vivo and in vitro. Mol Carcinog. 2016 Nov;55(11):1786-1795.. IF: 4.8

3. Bi XPohl NDong HYang W. Selenium and sulindac are synergistic to inhibit intestinal tumorigenesis in Apc/p21 mice. J Hematol & Oncol. 2013, 17: 6-8.  IF: 4.5

4. Wang LD*, Bi X*Song XPohl NMCheng YZhou YShears SAnsong EXing MWang SXu XCHuang PXu LWang LFan ZZhao XDong HMeltzer SJDing IYang W.  A sequence variant in the phospholipase C epsilon C2 domain is associated with esophageal carcinoma and esophagitis. Mol Carcinog. 2013 Feb 6. doi: 10.1002/mc.22016. [Epub ahead of print]  [* Co-first author]  IF:  4.3

5. Bi X, Pohl NM, Qian Z, Yang GR, Gou Y, Guzman G, Kajdacsy-Balla A, Iozzo RV, Yang W. Decorin-mediated inhibition of colorectal cancer growth and migration is associated with E-cadherin in vitro and in mice.Carcinogenesis. 2012 33 (2) 326-30  IF: 5.44

6. Bi X, Pohl NM, Yin Z, Yang W. Loss of JNK2 Increases Intestinal Tumor Susceptibility in Apc1638+/- Mice with Dietary Modulation. Carcinogenesis, 2011 32(4) 584-588  IF: 5.44

Email: xiulibi@lnu.edu.cn

Tel: 86-024-62202232


Previous: ZHU chunyu
Next: CAO xiangyu
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China