Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Life Science
Position: Home>>Faculty>>School of Life Science >>Content
 

Teachers

ZHOU Chan     ZHANG Jingjing     HAN Chuanyu     FU Lin    
YIN Jiangxia     WANG Juan     WANG Xiangyu     LU Ziyin    
LI Chengcheng     HE Jianwei     HE Yin     ZHANG Li    
ZENG Yingyue     YANG Zhe     JIANG Yiting     DENG Xin    
ZHENG Fangliang     WANG Hongyan     TANG Yi     RUAN Yanan    
LIU Jianli     SUN Jun     LI Donglai     HUI Jing    
HE Jianwei     BEN Songbin     AI Haixin     WEI Jie    
ZHU chunyu     BI Xiuli     CAO xiangyu     LU Xiuli    
JIN Lili     CAI Tiange     HAN Yang     WANG Qiuyu    
LIU Hongsheng     WAN Dongmei    


ZHU chunyu
2016-12-05 13:54  

ZHU chunyu, professor at School of Life Science, Liaoning University, She completed her Ph.D in 2005 at Shenyang Agricultural University, visited Harvard University for scholar research in 2012. Her research focus on understanding infection mechanism of pathogenic microorganisms and biopesticide. The main research achievements are as follows

1. Fangliang Zheng,  Weiwei Zhang, Yuan Sui,  Ruihan Ding,  Wenfu Yi,  Yuanyuan Hu, Hongsheng Liu, and Chunyu Zhu, Sugar Protectants Improve the Thermotolerance and Biocontrol Efficacy of the Biocontrol Yeast, Candida oleophila, Front Microbiol. 2019; 10: 187, 1-8

2. Fangliang Zheng, Wenwen Zheng, Limei Li, Siming Pan, Meichen Liu, Weiwei Zhang,  Hongsheng Liu, Chunyu Zhu, Chitosan Controls Postharvest Decay and Elicits Defense in Kiwifruit, Food & Bioprocess Technology, 2017, Volume10, Issue11, 1937-1945.

3. Chunyu Zhu,* Fangliang Zheng,* Junfeng Zhu, Meichen Liu, Na Liu, Xue Li, Li Zhang, Zaidong Deng, Qi Zhao, and Hongsheng Liu, The interaction between NOLC1 and IAV NS1 protein promotes host cell apoptosis and reduces virus replication, Oncotarget, 2017,Vol.8, Issue 55, 94519-94527.

4. Huan Hu, Chunyu Zhu, Haixin Ai, Li Zhang, Jian Zhao, Qi Zhao and Hongsheng Liu. LPI-ETSLP:lncRNA-protein interaction prediction using eigenvalue transformation-based semi-supervised link prediction,Virus Gene, 2015, Volume 50, Issue2, 238-44.

5. Chunyu Zhu, Fangliang Zheng, Xiaoshuang She, Dan Zhao, Ying Gu, Yanting Duan, Alan K. Chang, Identification of NS1 domains of avian H5N1 influenza virus which influence the interaction with the NOLC1 protein, Virus Gene, 2015, Volume 50, Issue2, 238-44.

6. Chunyu Zhu, Sugai Yin, Hongsheng Liu, Yan Liu, Maosheng Zhang, Shuqin Xiong, Fangliang Zheng*,Heliocoverpa armigera single nucleocapsid nucleopolyhedrovirus ORF52 is a ChaB homologous gene involved in per os infection, Biomedical Research, 2014, 36(6):843-851

7. Chunyu Zhu, Fangliang Zheng, Tingting Sun, Yanting Duan, Jingzhen Cao, Huawei Feng, Lingling Shang, Ying Zhu, Hongsheng Liu*. Interaction of avian influenza virus NS1 protein and nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1, Virus Gene, 2013, 46(2): 287-292

 

Email: zhuchunyu@lnu.edu.cn

Tel: 86-024-62202232

 

Previous: WEI Jie
Next: BI Xiuli
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China