Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Life Science
Position: Home>>Faculty>>School of Life Science >>Content
 

Teachers

ZHOU Chan     ZHANG Jingjing     HAN Chuanyu     FU Lin    
YIN Jiangxia     WANG Juan     WANG Xiangyu     LU Ziyin    
LI Chengcheng     HE Jianwei     HE Yin     ZHANG Li    
ZENG Yingyue     YANG Zhe     JIANG Yiting     DENG Xin    
ZHENG Fangliang     WANG Hongyan     TANG Yi     RUAN Yanan    
LIU Jianli     SUN Jun     LI Donglai     HUI Jing    
HE Jianwei     BEN Songbin     AI Haixin     WEI Jie    
ZHU chunyu     BI Xiuli     CAO xiangyu     LU Xiuli    
JIN Lili     CAI Tiange     HAN Yang     WANG Qiuyu    
LIU Hongsheng     WAN Dongmei    


BEN Songbin
2016-12-05 13:56  

BEN Songbin, a associate professor at School of Life Science, Liaoning University, received M.S. And Ph.D. degrees in 2002 and 2010 respectively, both from China Medical University. 

Main research interests:Study of molecular function of selenoprotein;Reasearch and Development of Apoptin as a anticancer drugs

Main publications:

1. S. B. Ben, B. Peng, G. C. Wang, C. Li, H. F. Gu, H. Jiang, X. L. Meng, B. J. Lee, C. L. Chen. Overexpression of selenoprotein SelK in BGC-823 cells inhibits cell adhesion and migration. Biochemistry (Moscow), 2015,  Vol. 80(10): 1344-1353

2. S.B.Ben,Q.Y.Wang,L.Xia,J.Z.Xia,J.Cui,J.Wang,F.Yang,H.Bai,M.S.Shim,B.J.Lee,L.G.Sun,C.L.Chen.Selenoprotein dSelK in Drosophila Elevates Release of Ca2+ from Endoplasmic Reticulum by Upregulating Expression of Inositol 1,4,5-Tris-phosphate Recepto.Biochemistry (Moscow),2011,76(9):1030-1036

3. Xu Xin,Zhong Yuwei,Li Qijiu,Zhang Baohua,Wang Ruikun,Duan Dacheng,Ben Songbin. TAT-Apoptin protein preparation and induction of apoptosis of BGC-823 cell. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Nankaiensis,2015,48(5):33-37(corresponding author)

4. BEN Song-bin,LI Hui-jiao,HUANG Zi-qi,SANG Yu-li,MENG Cheng-cheng,HOU Xiao,MU Teng,CHEN Chang-lan. Amino Acid Addition Technology during Mycelium Fermentation of Cordyceps militaris. Food Science,2010,31(23):233-237

5. LIU Xue-mei,CUI Jian,HOU Wei-jian,LI Qi-jiu,BEN Song-bin. Construction of a Prokaryotic Secretory Expression Vector for TAT-Apoptin and Expression in E.coli. Journal of China Medical University,2013,42(1):45-48(corresponding author)

Email: bensongbin007@163.com

Tel: 86-24-62202232


Previous: HE Jianwei
Next: AI Haixin
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China