Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Life Science
Position: Home>>Faculty>>School of Life Science >>Content
 

Teachers

LI Chengcheng     HE Jianwei     HE Yin     ZHANG Li    
ZENG Yingyue     YANG Zhe     JIANG Yiting     DENG Xin    
ZHENG Fangliang     WANG Hongyan     TANG Yi     RUAN Yanan    
LIU Jianli     SUN Jun     LI Donglai     HUI Jing    
HE Jianwei     BEN Songbin     AI Haixin     WEI Jie    
ZHU chunyu     BI Xiuli     CAO xiangyu     LU Xiuli    
JIN Lili     CAI Tiange     HAN Yang     WANG Qiuyu    
LIU Hongsheng     WAN Dongmei    


HE Jianwei
2020-05-27 11:06  

HE Jianwei

Position:  Professor

Email: jwhe@lnu.edu.cn

Tel: +86(0)2462202232

 Contact details:

College of Life Sciences, Liaoning University

Huanggu - 66 - Chongshanzhong Road

110036 Shenyang, China

 Research interests:

l Defining potential regulatory mechanisms influencing PDI (a kind of molecular chaperone) function and how this impacts upon the synthesis and expression of amyloidogenic proteins in yeast.

l Utilize yeast and improve its application value in the fields of biopharmaceutical, vaccinology, pollution control, energy and chemical biological manufacturing industry.

l Mining, screening or designing of novel inhibitors of natural resources against protein misfolding and amyloid aggregation.

 Teaching:

Genetic engineering, Molecular genetics, Microbial resources and application, Proteomics

Career path:

Bachelor: Liaoning University, China

Master: Yamaguchi University, Japan

Doctorate: Tottori University, Japan

Postdoc: Mayo Clinic, USA

Researcher: College of Life Sciences, Liaoning University, Shenyang, China

 Publications:

(1) Zhou Xuejie; Lu Xian; Qin Shuzhen; Xu Linan; Chong Xiaoying; Liu Junqing; Yan Pingyu; Sun Rui; Hurley P. Ian; Jones W.Gary; Wang Qiuyu ; He Jianwei, Is the absence of alpha-helix 2 in the appendant structure region the major contributor to structural instability of human cystatin C? J Biomol Struct Dyn, 2019.10, 37(17): 4522~4527  
     (2) Chong Xiaoying
; Sun Lushen ; Sun Yonghui; Chang Lin; Chang K. Alan; Lu Xian; Zhou Xuejie; Liu Junqing; Zhang Bing; Jones Gary; He Jianwei, Insights into the mechanism of how Morin suppresses amyloid fibrillation of hen egg white lysozyme, Int J Biol Macromol., 2017.08.01, 101: 321~325  
    (3) Chong, Xiaoying; Lu, Xian; Wang, Yu; Chang, Alan K; Xu, Linan; Wang,Na; Sun, Yonghui; Jones, Gary W.; Song, Youtao; Song, Yong-Bo; He, Jianwei, Distinct structural changes in wild-type and amyloidogenic chicken cystatin caused by disruption of C95-C115 disulfide bond,
J Biomol Struct Dyn., 2016.02.05, 34(12): 2679~2687
    (4) Wang, Na; He, Jianwei; Chang, Alan K.; Wang, Yu; Xu, Linan; Chong, Xiaoying; Lu, Xian; Sun, Yonghui; Xia, Xichun; Li, Hui; Zhang, Bing; Song, Youtao; Kato, Akio; Jones, Gary W. , (-)-Epigallocatechin-3-gallate Inhibits Fibrillogenesis of Chicken Cystatin ,
J Agric Food Chem., 2015.2.11, 63(5): 1347~1351

(5) He, Jianwei; Wang, Yu; Chang, Alan K; Xu, Linan; Wang, Na; Chong, Xiaoying; Li, Hui; Zhang, Bing; Jones, Gary W ; Song, Youtao, Myricetin prevents fibrillogenesis of hen egg white lysozyme., J Agric Food Chem, 2014.10.1, 62(39): 9442~9449

 

Previous: LI Chengcheng
Next: HE Yin
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China