Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Communication
Position: Home>>Faculty>>College of Communication >>Content
 

Teachers

GAO Shan     FENG Xinyi     DU Xin     DONG Yusi    
DONG Ningning     DING Meiqian     CHEN Huiying     CHEN Changping    
BO Libo     ZHU Lin     WU Yingchun     SHI Zhuqing    
LIU Hong     ZHANG Xiaofei     WANG Zhenyu     REN Yan    
JIANG Yaoyao     GUO Kai     GENG Zhongyin    


FENG Xinyi
2020-07-12 21:30  

FENG Xinyi is an assistant with Department of Oral Communication at College of Communication, Liaoning University. She received her bachelor degree from Hunan Normal University in 2013 and master degree from Communication University of China in 2017. She is now pursuing her doctoral degree in School of Broadcasting and Anchoring from Communication University of China. Her research interests include host oral rhetoric and history of broadcasting and hosting.

Previous: GAO Shan
Next: DU Xin
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China