Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Communication
Position: Home>>Faculty>>College of Communication >>Content
 

Teachers

MA Lin     LIU Xiaoyi     LIN Haohan     LI Yuqin    
LI Xihui     LI Ran     JIANG Yonggang     HU Hang    
HU Pengfei     GAO Shan     FENG Xinyi     DU Xin    
DONG Yusi     DONG Ningning     DING Meiqian     CHEN Huiying    
CHEN Changping     BO Libo     ZHU Lin     WU Yingchun    
SHI Zhuqing     LIU Hong     ZHANG Xiaofei     WANG Zhenyu    
REN Yan     JIANG Yaoyao     GUO Kai     GENG Zhongyin    


LIU Xiaoyi
2020-07-12 21:46  

LIU Xiaoyi  (Lucy Liu)

Shenyang, Liaoning Province  

Email: 778491257@qq.com

 

Education background:

Liaoning University (Shenyang, Liaoning Province)

Master of Literature: Radio and Television Arts (2007)

Bachelor of Arts: Mass Communications and Broadcast Journalism (2002)

Major: Mass Communications and Broadcast Journalism      

Certification: Performing Arts

 

Experience:

Student Teacher, Liaoning University [07.2002] – [07.2003]

Chief Lectures: Mass Communications Articulation; Creative Basis of Broadcasting Pronunciation; Contemporary Chinese Language  

Teaching Assistant, Liaoning University [07.2003] – [07.2007]

Chief Lectures: Mass Communications Articulation; Creative Basis of Broadcasting Pronunciation; TV Announcements and Hosting; Presenting and Speaking of Artworks

Lecturer, Liaoning University [07.2007] – [11.2016]

Chief Lectures: Mass Communications Articulation; Creative Basis of Broadcasting Pronunciation; TV Announcements and Hosting; Presenting and Speaking of Artworks; Performing Arts

Associate Professor, Liaoning University [11.2016] – [present]

Chief Lectures: Mass Communications Articulation; Performing Arts

 

Awards & Acknowledgements:

Outstanding Graduate of Liaoning Province (2002)

Outstanding Undergraduate Teacher of Liaoning University (2008)

Shenyang’s “Welcome to World Expo” Recitation Performance – First Prize (2006)

National First Prize for Teachers’ Group of Chinese Classical Reading Conference (2019)

Participated in hosting large-scale evening parties and hosting for Liaoning TV’s “Weather Forecast” (8 years)

Previous: MA Lin
Next: LIN Haohan
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China