Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Communication
Position: Home>>Faculty>>College of Communication >>Content
 

Teachers

ZHAO Xuetong     ZHAO Shuli     ZHAO Gongbo     ZHAO Chunlin    
YANG Zibo     XU Ran     XU Qiao     XI Yan    
WANG Shu     SONG Zhenjun     SONG Yuchun     SHAO Kuiwei    
MA Qiting     MA Lin     LIU Xiaoyi     LIN Haohan    
LI Yuqin     LI Xihui     LI Ran     JIANG Yonggang    
HU Hang     HU Pengfei     GAO Shan     FENG Xinyi    
DU Xin     DONG Yusi     DONG Ningning     DING Meiqian    
CHEN Huiying     CHEN Changping     BO Libo     ZHU Lin    
WU Yingchun     SHI Zhuqing     LIU Hong     ZHANG Xiaofei    
WANG Zhenyu     REN Yan     JIANG Yaoyao     GUO Kai    
GENG Zhongyin    


ZHAO Shuli
2020-07-13 11:36  

ZHAO Shuli, female, was born in November, 1963. She graduated from Liaoning Normal University, major in Chinese. She is currently an associate professor in the School of Radio, Film and TV Broadcasting Department of Liaoning University in 1984.

 Professor Zhao has taught the courses such as Writing, College Chinese, Management and Public Relations since teaching. She was the former host of the "Ninth Five-Year Plan" for Educational Science Project in Liaoning Province, and the former host of the scientific research project of the "Five-in-one" overall reform experiment of subject teaching. She won the second prize of outstanding scientific achievements in mid-term education in the "Ninth Five-Year Plan" of Liaoning Province. Professor Zhao hosted and wrote the "Four-step lesson" teaching experiment report, and won the first prize of outstanding scientific research achievements of the key topics of the "Ninth Five-Year Plan" of the Ministry of Education.

 Since then Professor Zhao hosted the "10th Five-Year Plan" of educational science project in Liaoning Province. She won the second prize of the first batch of outstanding scientific achievements in education in the "10th Five-Year Plan" of Liaoning Province for hosting and researching on the "Setting Simulation" Teaching Model Experiment in Vocational and Technical Education. Professor Zhao hosted and wrote "Four-step lesson" teaching experiment report, and won the second prize of the first batch of outstanding scientific achievements in education in the "10th Five-Year Plan" of Liaoning Province. Professor Zhao authored a number of academic papers published in provincial and above publications. She is the Editor-in-chief or co-author of a number of works, such as Essay Topics Selection.

 Professor Zhao has been the writer for Liaoning Education TV's "Bite the Word" series.

 Professor Zhao won the titles of Outstanding Young Teacher of Liaoning Province, Outstanding Educational Researcher in Liaoning Province, Outstanding Young Teachers in Shenyang, etc.

Previous: ZHAO Xuetong
Next: ZHAO Gongbo
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China