Home  About LNU  News  Research  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Journalism and Communication
Position: Home>>Faculty>>School of Journalism and Communication>>Content
 

Teachers

LIU Zeda     SONG Xue     ZHANG Yan     BAI Meijiadai    
PAN Yu     LU Ye     LI Qingrui     AN Shanshan    
MA Yifei     SONG Yan     WEI Baotao     WANG Xin    
ZHANG Jianzhe     SONG Zheng     WEI Ju     WEN Ran    
CHENG Lihong     WU You     HAN Yanan    


LIU Zeda
2021-06-15 10:59  

LIU Zeda, Male, Date of birth: 11/1989; Native place: Shenyang city

Educational background: postgraduate; Degree: Doctor

Title: a lecturer at School of Journalism and Communication, Liaoning University

 

Address: School of Journalism and Communication, Liaoning University, 58 Daoyi South Street Shenbei New District, Shenyang

Email: liuzeda@lnu.edu.cn

 

Resume of study and work:

Graduated from the department of Journalism, Liaoning university.

Received Doctorate in the department of Journalism and communication, Liaoning university.

Research field:  Media cultural; Chinese Journalism History; Global Journalism History.

Main Courses: Public opinion, Data Journalism.

 

The main research achievements are as follows:

1. Youth project of Liaoning social planning institute: "The Game of Public Opinion and Political Disorder in Reporting Cases in the Late Qing Dynasty "

2. Paper: Public Opinion Wrestling in the “Jing Zhong Newspaper” Case, Shanghai Journalism Review, 2018.2

3. Paper: From Structure to Deconstruction: the Qing Journalism Law in “Minhu” and “Minyu” Newspaper Cases, Shanghai Journalism Review, 2019.2

4. Paper: Zhang Hanjie and “Chubao” Case: the Image of the Newspaperman in the Gap between the Qing Court and the Concession, Shanghai Journalism Review, 2020.4


The Start
Next: LU Ye
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China