Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Chemistry
Position: Home>>Faculty>>College of Chemistry >>Content
 

Teachers

ZHANG Yao     ZHANG Qian     ZHANG Lei     YUE Shuang    
ZHANG Wei     ZHANG Guolin     XIONG Ying     WU Qiuhua    
SHAN Weijun     XIA Lixin     TONG Jing     YANG Lini    
XU Xu     XU Weiguo     MAO Hui     LIANG Fushun    
JIN Xudong     ZHANG Yu     ZHANG Yuyang     ZHANG Xiangdong    
GE Chunhua     LIU Xue     GUO Xingjia     GUO Fang    
GE Hao    


LIU Xue
2016-12-07 11:11  

LIU Xue, an associate professor at School of Chemistry, Liaoning University, received Ph. D degree of Polymer Chemistry and Physics from Nankai University in 2013.

The research interests include:

1. Self-assembly of amphiphilic polymers;

2. Controlled drug delivery system;

3. Fluorescent carbon nanodots;

The main research achievements include:

(1) Xue Liu, Songxue Wang, Jing Miao, Yang Liu, XiaoYan*, Shunquan Chen, Enhanced performance of Fe2O3 doped yttria stabilized zirconia hollow fiber membranes for water treatment, Ceramics International, 2016, 42, 15618-15622

(2) Xue Liu, Tianze Li, Yu Hou, Qiuhua Wu, Jie Yi, Guolin Zhang*, Microwave synthesis of carbon dots with multi-response using denatured proteins as carbon source, RSC Adv., 2016, 6(14): 11711-11718

(3) Xue Liu, Yu Hou, Xiuping Tang, Qiuhua Wu, Chenglin Wu, Jie Yi, Guolin Zhang*, Multicompartment micelles based on hierarchical co-assembly of PCL-b-PEG and PCL-b-P4VP diblock copolymers, RSC Adv., 2016, 6(7): 5312-5319

(4) Xue Liu, Xiuping Tang, Yu Hou, Qiuhua Wu, Guolin Zhang*, Fluorescent nanothermometers based on mixed shell carbon nanodots, RSC Adv., 2015, 5(99): 81713-81722

(5) Xue Liu, Yang Liu, Zhenkun Zhang, Fan Huang, Qian Tao, Rujiang Ma, Yingli An, Linqi Shi*, Temperature-Responsive Mixed-Shell Polymeric Micelles for the Refolding of Thermally Denatured Proteins, Chem. Eur. J., 2013, 19(23): 7437-7442

(6) Xue Liu, Hongjun Gao, Fan Huang, Xiaodong Pei, Yingli An, Zhenkun Zhang*, Linqi Shi*, Structure change of mixed shell polymeric micelles and its interaction with bio-targets as probed by the 1-anilino-8-naphthalene sulfonate (ANS) fluorescence, Polymer, 2013, 54(14): 3633-3640

Email: liuxue@lnu.edu.cn

Tel: 86-024-62202380


Previous: GE Chunhua
Next: GUO Xingjia
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China