Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Law
Business School
School of International Studies
School of Information
School of Mathematics
School of Life Science
College of Light Industry
Institute of Population Research
College of Communication
College of Philosophy and Public Administration
School of Journalism and Communication
School of Pharmaceutical Science
College of Chemistry
School of History
Asia-Australia Business College
School of Physics
School of Art
School of Economics
School of Innovation and Entrepreneurship
Sunwah International Business School
School of Marxism
College of Foreign Studies
School of Environmental Sciences
College of Liberal Arts
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Chemistry
Position: Home > Faculty > College of Chemistry  > Content
 

Teachers

ZHANG Yao     ZHANG Qian     ZHANG Lei     YUE Shuang    
ZHANG Wei     ZHANG Guolin     XIONG Ying     WU Qiuhua    
SHAN Weijun     XIA Lixin     TONG Jing     YANG Lini    
XU Xu     XU Weiguo     MAO Hui     LIANG Fushun    
JIN Xudong     ZHANG Yu     ZHANG Yuyang     ZHANG Xiangdong    
GE Chunhua     LIU Xue     GUO Xingjia     GUO Fang    
GE Hao    


XU Weiguo
2016-12-07 11:14  

XU Weiguo, associate professor at College of Chemistry, Liaoning University, received B.S and M.S. degrees in chemistry in 2000 and 2003 respectively, both from Liaoning University where he began his career. He got Ph.D. in Material Science from Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences in 2016. His research interests include electrochemistry of new batteries, thermodynamics of solution and biosensor.

 

1.      Wei-Guo Xu, Ye Qin, Fei Gao, Jian-Guo Liu, Chuan-Wei Yan, Jia-Zhen Yang. Determination of Volume Properties of Aqueous Vanadyl Sulfate at 283.15 to 323.15 K. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2014, 53(17): 7217-7223.

2.      Wei-Guo Xu, Chi Li, Ru-Jing Liu, Hong-Xu Yang, Jing Tong, Jia-Zhen Yang, Volumetric and Surface Properties of Aqueous 1-Alkyl-3-methylimidazolium Propionate {[C(n)mim][Pro] (n=4, 5, 6)} Ionic Liquids at 298.15 K, Industrial & Engineering Chemistry Research. 2014, 53(23): 9959-9967.

3.      Wei-Guo Xu, Xiao-Xue Ma, Long Li, Jing Tong, Wei Guan,Prediction of Physicochemical Properties of Valine Ionic Liquids[Cnmim][Val] (n = 2, 3, 4, 5, 6) by Empirical Methods: 2 Industrial and Engineering Chemistry Research, 2012, 51(10), 4105-4111.

4.      Wei-Guo Xu, Long Li, Xiao-Xue Ma, Jie Wei, Wen-Bin Duan, Wei Guan, Jia-Zhen Yang, Density, Surface Tension, and Refractive Index of Ionic Liquids Homologue of 1-Alkyl-3-methylimidazolium Tetra fluoroborate [Cnmim][BF4]( n = 2,3,4,5,6) Journal of Chemical Engineering data, 2012, 57(8), 2177-2184.

5.      Wei-Guo Xu, Xing-Mei Lu, Qing-Guo Zhang, Jin-Song Gui,  Jia-Zhen Yang, Studies on the Thermodynamic Properties of the Ionic Liquid BMIGaCl4, Chinese Journal of Chemistry, 2006, 24 (3), 331-335. 

 

Email: xuweiguo@lnu.edu.cn
Tel: 86-024-62207797


Previous: XU Xu
Next: MAO Hui
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China