Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Chemistry
Position: Home>>Faculty>>College of Chemistry >>Content
 

Teachers

ZHANG Yao     ZHANG Qian     ZHANG Lei     YUE Shuang    
ZHANG Wei     ZHANG Guolin     XIONG Ying     WU Qiuhua    
SHAN Weijun     XIA Lixin     TONG Jing     YANG Lini    
XU Xu     XU Weiguo     MAO Hui     LIANG Fushun    
JIN Xudong     ZHANG Yu     ZHANG Yuyang     ZHANG Xiangdong    
GE Chunhua     LIU Xue     GUO Xingjia     GUO Fang    
GE Hao    


XU Xu
2016-12-07 11:14  

XU Xu, an associate professor at School of Analytical Chemistry, Liaoning University, received B.S. degree in Chemistry in 2004 from Jilin Univeristy. She completed her Ph.D in Analytical Chemistry in 2013 at Jilin University. The research interests include chromatographic analysis and sample pretreatment. The main research achievements are as follows,

1. Xu Xu, Minhui Zhang, Lingling Wang, Shuming Zhang, Mingyang Liu, Na Long, Xinyu Qi, Zizheng Cui, Lei Zhang, Determination of Rhodamine B in Food using Ionic Liquid-coated Multiwalled Carbon Nanotube-based Ultrasound-assisted Dispersive Solid-phase Microextraction followed by High-Performance Liquid Chromatography, Food Analytical Methods, DOI: 10.1007/s12161-015-0345-x

2. Xu Xu, Na Long, Jing Zhang, Minhui Zhang, Xinyu Qi and Lei Zhang*, Multi-walled carbon nanotubes for the dispersive solid-phase extraction of the phytoestrogen genistein from water samples using high performance liquid chromatography, Anal.Methods,2015,7, 3570-3580

3. Xu Xu, Na Long, Junna Lv, Lingling Wang, Minhui Zhang, Xinyu Qi, Lei Zhang*, Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotube as Dispersive Solid-phase Extraction Materials combined with High Performance Liquid Chromatography for Thiabendazole analysis in Environmental and Food Samples, Food Analytical Methods2015DOI: 0.1007/s12161-015-0167-x

4. Xu Xu, Fanghui Liang, Jiayuan Shi, Xin Zhao, Zhuang Liu, Xin Zhao, Lijie Wu, Ying Song, Hanqi Zhang, Ziming Wang*, Determination of hormones in milk by an improved hollow fiber based stir bar liquid-liquid microextraction gas chromatography mass spectrometry. Analytica Chimica Acta790201339-46.

5. Xu Xu, Rui Su, Xin Zhao, Zhuang Liu, Yupu Zhang, Dan Li, Ziming Wang*, Ionic liquid-based microwave-assisted dispersive liquid-liquid microextraction and  derivatization of sulfonamides in river water, honey, milk, and animal plasma, Analytica Chimica Acta 707 (2011) 92-99.

6. Xu Xu, Rui Su, Xin Zhao, Zhuang Liu, Dan Li, Hanqi Zhang, Ziming Wang*, Determination of formaldehyde in beverages using microwave-assisted derivatization and ionic liquid-based dispersive liquid-liquid microextraction followed by high-performance liquid chromatography, Talanta 85 (2011) 2632-2638.

7. Xu Xu, Zhuang Liu, Xin Zhao, Rui Su, Yupu Zhang, Jiayuan Shi, Yajing Zhao, Lijie Wu, Qiang Ma, Xin Zhou, Hanqi Zhang, Ziming Wang*, Ionic liquid-based microwave-assisted surfactant-improved dispersive liquid-liquid microextraction and derivatization of aminoglycosides in milk samples, J. Sep. Sci. .362013585-592.

8. Xu Xu, Xin Zhao, Yupu Zhang, Dan Li, Rui Su, Qiuling Yang, Xueyuan Li, Huihui Zhang, Hanqi Zhang, Ziming Wang*, Microwave-accelerated Derivatization GC-MS Determination of Sex Hormones, J. Sep. Sci. 34 (2011) 1455-1462.

 

Email: xuxulnu@126.cn

Tel: 86-024-62202380


Previous: YANG Lini
Next: XU Weiguo
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China