Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

LIU Wen     KANG Xiaoshen     WANG Junping     ZHANG Chengyuan    
ZHU Liyuan     LI Lili     XIAO Yonghui     SHI Wei    
KANG Dawei     FU Qiang     SU Yu     ZHANG Dan    
LU Guoying     LI Bin     CHEN Yuyan     LIU Yufen    
XU Xiaojuan     XU Guangwen     ZHANG Junsong     YIN Feifei    
XU Chao     JIANG Qiuli     LU Xuemei     XU Guangzhi    
LI Yijie     LIU Chang     PAN Xueling     CAO Shuo    
SONG Yan     SONG Xiangyun     ZHANG Meixia     SUN Jiaxing    
SHAN Jing     FAN Xiaoxing     TAN Tianya     ZHAO Hongliang    
CHEN Xihao     LIU Shixing     SONG Peng     MENG Shaoying    
YU Hanjiang     WANG Jiwei     LI Lina     QIU wei    
LV Pin     CHEN Yuening     LI Yongqing     LIU Xinghui    
LIANG Yaqiu     HAN Yu     DING Yong     LIU Kuiyong    
LIU Yanxia     WU Xinjie     MA Fengcai    


LIU Kuiyong
2016-12-07 15:14  

LIU Kuiyong, a professor of school of Physics, received his B.A. in Physics from Department of Physics, Liaoning University in 1994, and his Ph.D. in Theorital Physics from Peking University in 2004.

    The research interests include Heavy Flavor Physics, especially in heavy quarkonia production. Twelve papers have been published in this field and these papers were cited more than three hundred times. I list the selected papers as follow,

1. Problems of Double Charm Production in e+e- Annihilation at sqrt{S}=10.6 GeV, Kuiyong Liu, Zhiguo he and Kuangda chao, Phys. Lett. B557(2003)45. 2003-01.

2. Production of  J/ψ+                                                 through two photons in e+e- annihilation, Kui-Yong Liu, Zhi-Guo He and Kuang-Ta Chao, Phys.Rev. D68 (2003)031501(Rapid communications).

3. Inclusive Charmonium Production via Double   in e+e- Annihilation, Kui-Yong Liu, Zhi-Guo He and Kuang-Ta Chao, Phys.Rev. D69 (2004) 094027. 2004-05.

4. S-D mixing andψ(3770) production in e+e- annihilation and B decay and its radiative transitions, Kui-Yong Liu, Kuang-Ta Chao, Phys.Rev. D70 (2004) 094001. 2004-11.

5. Spin-flip interactions and the puzzle ofψ's polarization at Tevatron, Kui-Yong Liu, Jian-Ping Ma and Xing-Gang Wu, Physics Letters B645 (2007)180

6Search for excited charmonium in e+e- annihilation at sqrt{S}=10.6 GeV, Kui-Yong Liu, Zhi-Guo He and Kuang-Ta Chao, Phys.Rev. D77 (2008) 014002.

7Understanding the e+e- to D(*)+D(*)- processes observed by Belle, Kui-Yong Liu, Zhi-Guo He, Yu-Jie Zhang and Kuang-Ta Chao, J.Phys.G: Nucl.Part.Phys. 37(2010)045005.

8. Relativistic correction to color octet J/ψ production at hadron collidersGuang-Zhi Xu, Yi-Jie Li, Kui-Yong Liu, and Yu-Jie ZhangPhys.Rev. D 86, (2012) 094017.

9. Relativistic correction to J/ψand γ pair production, Yi-Jie Li, Guang-Zhi Xu, Kui-Yong Liu, and Yu-Jie Zhang, JHEP07(2013)051.

10. Search for C = + charmonium and XYZ states in e+e− toγ+ H at BESIII, Yi-Jie Li, Guang-Zhi Xu, Kui-Yong Liu, and Yu-Jie Zhang, JHEP07(2014)022.

Email: liukuiyong@lnu.edu.cn

Office Tel: 86-024-62202304


Previous: DING Yong
Next: LIU Yanxia
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China